Invitation - Landsbypedeller 2017

Invitation til alle landsbyer
i Frederikshavn Kommune
Hvad kan Landsbypedellerne hjælpe jer med i 2017?
Landsbypedellerne fortsætter deres gode arbejde i 2017 - nu som en permanent ordning
til gavn for alle landsbyer og foreninger i Frederikshavn Kommunes landdistrikter.
Det betyder, at du som foreningsaktiv eller ildsjæl i en landsby, nu kan melde forslag til
opgaver ind, som I ønsker landsbypedellernes hjælpende hånd til.
Opgaverne kan typisk have karakter af renovering og byforskønnelse.
Alt I skal gøre er, at udfylde skemaet på Frederikshavn Kommunes hjemmeside.
Find skema samt mere info om Landsbypedellerne her:
www.frederikshavn.dk > Borger > By, miljø og trafik > Landdistrikter > Landsbypedeller
Skemaet sendes til landdistriktskoordinator, Line S. Schulz
på mail [email protected]
Deadline for indsendelse af skema med forslag til opgaver er
mandag den 13.marts 2017
Med ønsket om et attraktivt landdistrikt
Distriktsudvalget v/ Frederikshavn Kommune