Generalforsamling Onsdag d. 08-03

Generalforsamling
Onsdag d. 08-03-17 kl. 19.30
Dagsorden:
1. Velkomst.
2. Valg af dirigent.
3. Valg af stemmeoptællere.
4. Beretninger:
Formand.
Aktivitetsudvalg.
Sangkor.
5. Regnskab og budget.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Indkomne forslag.
8. Valg:
Kasserer
Bestyrelse
Suppleant til best.
2. suppleant til best.
Aktivitetsudvalg
Suppleant til aktiv.udvalg
Revisor
Revisorsuppleant
Valg af 2 fanebærere
Fanebærersuppleant
9.
Eventuelt.
(Jan)
(Tommy)
(Inge)
(Kathe)
(Lisbeth og Herman)
(Knud)
(Jens)
(Marie Louise)
(Tommy og Kathe)
(Mogens A.)