internationalt selskab for psykologiske og sociale - ISPS-DK

INTERNATIONALT SELSKAB FOR
PSYKOLOGISKE OG SOCIALE
INTERVENTIONER VED PSYKOSER
ISPS Generalforsamling, 2017
og
Seminar med Professor Stijn Vanheule
Hermed indkaldes til ISPS-Generalforsamling
Hvornår: Torsdag den 30. marts 2017, kl. 11.45-12.45
Sted: (I København) - vil blive annonceret senere
Dagsorden (jf. vedtægterne)
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandsberetning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fastlæggelse af budget for kommende år samt kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af revisor og revisor-suppleant
9. Eventuelt
Eftermiddagens seminar finder sted kl. 13.00-16.00.
Stijn Vanheule, Ph.D., is a clinical psychologist, professor at Ghent University (Belgium), and
psychoanalyst in private practice. He is the author of the books "The Subject of Psychosis: A
Lacanian perspective" and "Diagnosis and the DSM: A Critical Review", and of multiple
theoretical and empirically based papers.
He was the first to accomplish an empirically based PhD thesis at the Department of
Psychoanalysis (2003). He subsequently set up different empirical research projects focusing on
diverse topics in clinical psychology, including subtypes of depression, the link between
transference patterns and symptoms, and problems in affect regulation.
Pris for deltagelse i seminaret er kr. 100 for medlemmer og 300 kr. for ikke medlemmer.
Medlemskab af ISPS-DK kan tegnes ved indbetaling af kr. 300,- til Lægernes Pensionsbank,
konto 6771 6185971 med tydelig markering af navn, e-mail og adresse
Medlemskontingentet omfatter abonnement på det indexerede tidsskrift, ”Psychosis”, som
kommer 4 gange årligt
Tilmelding
Til henholdsvis Generalforsamling og Seminar sker tilmelding til Lisbeth Jensen,
[email protected] samt for ikke medlemmer ved indbetaling på ovenstående konto, 6771
6185971, med navn senest tirsdag den 22. marts 2017
Der vil blive serveret gratis frokostsandwich, til dem der kommer til
generalforsamlingen.
Vel mødt
ISPS bestyrelse
(Bent Rosenbaum, Ulla Østergaard, Allan Fohlman, Marie Løth,
Christian Huitfeld, Hanne-Grethe Lyse og Anne Marie Trauelsen)
ISPS-DK www.isps-dk.dk
ISPS-INT www.isps.org