Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Selskabsmeddelelse 49 2016/17
Allerød den 17. februar 2017
Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram
Matas’ bestyrelse har, jf. selskabsmeddelelse nr. 15 fra den 30. august 2016, besluttet at igangsætte et
aktietilbagekøbsprogram i henhold til bestemmelserne i artikel 5 i EU-Parlamentet og Rådets forordning nr.
596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og forordning 2016/1052, også kaldet ”Safe Harbor” reglerne.
Programmet, der blev igangsat med henblik på at annullere tilbagekøbte aktier, udgør DKK 150 mio. og
løber i perioden fra og med den 1. september 2016 til og med senest den 31. marts 2017.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 10. februar 2017 – 16. februar 2017 foretaget
følgende transaktioner:
Handelsdag
10. februar 2017
13. februar 2017
14. februar 2017
15. februar 2017
16. februar 2017
Akkumuleret under programmet de seneste 5 handelsdage
Totalt akkumuleret under programmet siden 1. september 2016
Antal aktier
Gennemsnitlig
købspris, DKK
Beløb, DKK
6.000
5.000
4.000
4.000
4.000
100,02
101,22
104,70
105,37
105,50
600.120
506.100
418.800
421.480
422.000
23.000
1.363.488
102,98
2.368.500
107,57 146.664.276
Matas har herefter i alt købt 1.363.488 egne aktier siden den 1. september 2016 og ejer 1.625.436 egne
aktier, svarende til 4,14% af selskabets samlede aktiekapital.
Transaktionsdata vedrørende tilbagekøbet i detaljeret form vedhæftes i overensstemmelse med
Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016.
Spørgsmål kan rettes til Head of Investor Relations Søren Mølbak på telefon 48 1655 48.
Med venlig hilsen
Matas A/S
Matas A/S Rørmosevej 1 Postboks 222 3450 Allerød Tlf.: 48 16 55 55 Fax: 48 16 55 00
E-mail: [email protected] www.matas.dk CVR-nr. 27 52 84 06
1 af 3
Appendix
Transaktionsdata vedrørende tilbagekøb i detaljeret form vedhæftes i overensstemmelse med
Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016, og forordning nr. 596/2014 af 16.
april 2014 (MAR) vedrørende de tekniske standarder for betingelser for tilbagekøb og stabilisering artikel 2.
Alle transaktioner er foretaget af Danske Bank A/S på vegne af Matas.
Mængde
250
350
600
32
200
2184
39
1143
1000
202
Pris
100,5
100
100
99,5
100
100
100
100
100
100
Sted
XCSE
XCSE
XCSE
TRQX
XCSE
XCSE
XCSE
XCSE
XCSE
XCSE
Tid CET
20170210 09:16:10.449000
20170210 12:03:48.986000
20170210 12:04:12.104000
20170210 12:13:58.570000
20170210 16:37:44.938000
20170210 16:37:44.938000
20170210 16:37:44.938000
20170210 16:37:44.938000
20170210 16:37:44.938000
20170210 16:37:44.938000
241
759
500
500
500
500
492
8
500
389
111
389
111
100
100
100,5
100,5
100,5
101
101,5
101,5
102
103
103
103
104
XCSE
XCSE
XCSE
XCSE
XCSE
XCSE
XCSE
XCSE
XCSE
XCSE
XCSE
XCSE
XCSE
20170213 09:01:54.757000
20170213 09:01:54.757000
20170213 10:49:02.007000
20170213 11:51:29.400000
20170213 13:12:35.867000
20170213 14:35:18.444000
20170213 15:52:01.662000
20170213 15:52:01.662000
20170213 16:11:35.870000
20170213 16:26:22.367000
20170213 16:40:53.815000
20170213 16:47:37.822000
20170213 16:54:54.281000
67
83
150
150
23
11
42
274
200
500
500
208
414
100
278
103,5
103,5
105
104,5
105
105
105
105
105,5
105
104,5
104,5
104,5
104,5
104,5
XCSE
XCSE
XCSE
XCSE
TRQX
CHIX
BATE
XCSE
XCSE
XCSE
XCSE
TRQX
XCSE
XCSE
XCSE
20170214 09:06:13.870000
20170214 09:06:13.870000
20170214 09:37:49.442000
20170214 09:40:28.487000
20170214 10:29:35.509000
20170214 10:29:35.509000
20170214 10:29:35.509000
20170214 10:29:35.515000
20170214 11:06:44.409000
20170214 12:32:18.199000
20170214 15:33:42.581000
20170214 15:33:57.843000
20170214 15:33:57.846000
20170214 15:33:57.846000
20170214 15:33:58.014000
2 af 3
744
256
104,75 CHIX
104,75 BATD
20170214 16:21:12.563000
20170214 16:21:12.563000
155
171
500
316
25
2
57
600
30
175
500
1469
104
104,5
105,5
105,5
105,5
105,5
105,5
105,5
105
105
105,5
105,5
XCSE
XCSE
XCSE
XCSE
TRQX
XCSE
XCSE
XCSE
XCSE
XCSE
XCSE
XCSE
20170215 09:42:29.064000
20170215 10:23:10.532000
20170215 12:27:23.285000
20170215 13:41:19.590000
20170215 13:41:39.156000
20170215 13:46:43.520000
20170215 13:46:43.560000
20170215 15:14:13.476000
20170215 15:18:01.227000
20170215 16:06:25.380000
20170215 16:25:20.711000
20170215 16:42:41.185000
392
108
185
315
12
61
61
250
55
61
369
131
500
194
306
137
237
126
500
106
106
105,5
105,5
105,5
105,5
105,5
105,5
105,5
105,5
105
105
105,5
105,5
105,5
105,5
105,5
105,5
105,5
XCSE
XCSE
XCSE
XCSE
TRQX
BATE
BATE
XCSE
XCSE
BATE
XCSE
XCSE
XCSE
XCSE
XCSE
XCSE
XCSE
XCSE
XCSE
20170216 11:15:24.195000
20170216 11:15:24.234000
20170216 11:31:52.741000
20170216 12:09:43.198000
20170216 12:41:37.531000
20170216 12:41:37.533000
20170216 12:51:49.146000
20170216 12:56:22.358000
20170216 12:56:22.378000
20170216 12:56:22.388000
20170216 13:35:00.152000
20170216 13:35:00.152000
20170216 14:02:42.880000
20170216 15:37:40.130000
20170216 16:01:49.646000
20170216 16:02:18.163000
20170216 16:02:18.163000
20170216 16:02:18.163000
20170216 16:32:32.511000
3 af 3