Centraladministrationen

Centraladministrationen
Sønderbro 12 – 9000 Aalborg
Familie- og Socialudvalg
Rådmand
Beskæftigelsesudvalg
Direktør
Børne- og
Familieafdelingen
Børne- og Familiesekretariatet
Kvalitetsenheden
Ledelsesekretaritatet
Juridisk Kontor
Økonomi- og
it afdelingen
Socialsekretariatet
inkl. Netværkskoordinatorerne
Socialafdelingen
Den Centrale
Visitation og
Familieplejen
-Økonomiafsnittet
-It-afsnittet
-Serviceafsnittet
Jobcentersekretariatet
Jobcentret
Udviklingsafsnit
for Børn og Unge
Sidst redigeret: februar
2017