Læs mere - Cemat AS

Nasdaq Copenhagen
Nikolaj Plads 6
1067 København K
Frederikssund, 14. februar 2017
SELSKABSMEDDELELSE nr. 4/2017
TOPSIL GLOBALWAFERS A/S VARSLER OPSIGELSE
AF LEJEKONTRAKTEN MED CEMAT ’70 S.A.
Topsil GlobalWafers A/S, som er CeMat ’70 S.A.’s største lejer i Warszawa, har varslet, at de vil
stoppe al produktion i Polen omkring slutningen af september 2017. I den forbindelse har Topsil
GlobalWafers A/S varslet bestyrelsen i Cemat A/S, at de også forventer at opsige lejekontrakten
med CeMat ’70 S.A.
Topsil GlobalWafers A/S bidrager ikke alene med lejeindtægter til CeMat ’70 S.A., men også med
indtægter i form af forbrug (gas, afkølingsvand, opvarmning, elektricitet etc.). Topsil
GlobalWafers A/S’ planer er ikke kendt i detaljer, dog forventes opsigelsen af lejekontrakten
med CeMat ’70 S.A. kun at have en mindre negativ påvirkning på resultatet i 2017, hvorimod
påvirkningen forventeligt vil være større i 2018 afhængig af muligheden for at genudleje
faciliteterne og sælge forbrug til eventuelt nye lejere.
Selskabet vil offentliggøre yderligere information herom, når Selskabet modtager formel
opsigelse af lejemålet, og de nærmere økonomiske konsekvenser dermed kan opgøres.
Cemat A/S
Jens Borelli-Kjær
Bestyrelsesformand
Denne selskabsmeddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske
udgave gældende.
Selskabsmeddelelser kan afmeldes på [email protected]
SELSKABSMEDDELELSE
CEMAT A/S • SILICIUMVEJ 1 • DK-3600 FREDERIKSSUND • DENMARK • TEL. +45 47 36 56 00 • FAX +45 47 36 56 01 • E-MAIL: [email protected] •
www.cemat.dk • CVR-nr. 24932818
Page 1 of 1