selskabsmeddelelse united international enterprises ltd.

SELSKABSMEDDELELSE
UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD.
Plantations House
H.C. Andersens Boulevard 49
1553 København V.
Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31
e-mail: [email protected]
Selskabsmeddelelse nr. 8/2017
Antal sider: 2
Dato: 15. februar 2017
Kontaktperson:
Ulrik Juul Østergaard
Adm. direktør
Telefon: 33 93 33 30
Forligsaftale om tilgodehavende skat i Malaysia - Modtagelse af skattetilgodehavende på MYR 44,6
mio. (USD 9,9 mio.)
Maximum Vista Sdn. Bhd (MVSB), United International Enterprises’ (UIE) 100% ejede datterselskab, har indgået
en forligsaftale med de malaysiske skattemyndigheder, som indebærer, at de malaysiske skattemyndigheder
tilbagebetaler MYR 44,6 mio. svarende til USD 9,9 mio. til MVSB. MVSB forventer, at det fulde tilgodehavende bliver
afregnet i løbet af de næste par dage.
Skattetilgodehavendet vedrører kildeskatter på udbytter modtaget af MVSB fra United Plantations Berhad i perioden
2006 til 2013.
UIE indregnede løbende et skattetilgodehavende vedrørende kildeskatterne på udbytterne indtil 2010, hvor UIE
ophørte med at indregne yderligere skattetilgodehavender. I tredje kvartal 2011 nedskrev UIE skattetilgodehavendet
vedrørende kildeskatterne for perioden 2006 til 2010, idet de malaysiske skattemyndigheder anfægtede
skattetilgodehavendet. Som følge af den verserende sag med de malaysiske skattemyndigheder har UIE ikke
indregnet et skattetilgodehavende vedrørende kildeskatterne siden 2011 på trods af, at MVSB har fastholdt kravet
imod de malaysiske skattemyndigheder.
Det totale modtagne beløb vil blive indregnet i UIE’s resultatopgørelse for 2016 og vil have en positiv engangseffekt
på året resultat på USD 9,9 mio. fratrukket transaktions- og juridiske omkostninger.
Idet overgangsperioden i relation til den malaysiske introduktion af det enstrengede udbytteskattesystem ophørte
pr. 31/12 2013 er der fra og med 2014 ikke blevet oparbejdet yderligere skattetilgodehavender.
Med venlig hilsen
UNITED INTERNATIONAL
ENTERPRISES LIMITED
2
UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES • SELSKABSMEDDELELSE 2017