kursus i lejerrettigheder

KURSUS I LEJERRETTIGHEDER
om forholdene for lejere hos private udlejere i kommuner, hvor boligreguleringsloven ikke gælder.
Lørdag d. 4. marts 2017 kl. 10.00 – ca. 14.30 i Codanhuset, Fredensgade 4, Herning.
(Parkering på Dalgas Allés p- plads).
Der er kaffe og rundstykker fra kl. 9.30 og frokost ca. kl. 12.
Dagen er et gratis selvhjælpskursus for lejere, som gerne vil kende deres rettigheder ved private
udlejere i kommuner, hvor boligreguleringsloven ikke gælder.
Emner på dagen er bl.a.:
Lejekontrakten (før/efter 1. juli 2015), indflytning, udflytning, forbrugsregnskaber, huslejens
fastsættelse, vedligeholdelsesproblemer, huslejenævnets kompetence.
Der må stilles spørgsmål.
Oplæggene på dagen leveres af vor jurist og jurastuderende fra Aarhus. De jurastuderende
arbejder som frivillige sagsbehandlere ved Lejernes LO.
Tilmelding
Af hensyn til bespisningen er tilmelding nødvendig senest onsdag d. 1. marts på
[email protected] eller 60 30 36 90 (SMS eller opkald).
Arrangør: Lejernes LO Herning afdeling