findes her - Grundejerforeningen Nørreskov Park

Kristian Thorsen
Fra: Mimi Høier-Madsen <[email protected]>
Dato: 27. januar 2017 kl. 12.43.45 CET
Til: [email protected]
Emne: Skyggetræer
Til Grundejerforeningen Nørreskovpark.
Jeg vil gerne foreslå at grundejerforeningen anmoder kommunen om at fælde de to selvsåede popler (
bævreasp), som er ødelæggende for det oprindelige udseende af engdrag ( kær ), som er inspireret til navnet
Langkær Vænge. Samtidig giver de store trækroner skygge på min og mine naboer terrasser. Solen
forsvinder alt for tidligt fra vores ellers velbeliggende vestvendte terrasser.
Med venlig hilsen
Mimi Høier-Madsen
Langkær Vænge 53
Sendt fra min iPad
1