Kære alle som får undervisning på SLR´s baner uden etablissement

Kære alle som får undervisning på SLR´s baner uden etablissement kort.
I forbindelse med rideundervisning har vi pr. 1. jan. aftalt med vores undervisere, som er tilknyttet
SLR, at medlemmer som ikke har etablissementkort skal betale kr. 50, pr undervisningstime for at
benytte vores baner og ridehuse på MobilePay 26 22 30 09
Medlemmer skal kunne forvise denne betaling til undervisere før timens start.
I betalingen skal der tilføjes en kommentar om hvilken underviser der refereres til (i form af
initialer, se nedenfor) samt rytterens navn.
Kenneth Ernst, KE
Niels Christian Hansen, NH
Bo Høstrup, BH
Ina Zetterstrøm, IZ
Lisbeth Seierskilde, LS
Vi håber alle vil være med til at huske dette så vi kan opretholde en god standard på vores
faciliteter.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen