Ekstraordinær Generalforsamling 9. marts 2017 - grf

grundejerforeningen Stendyssen
adr: c/o formanden, Åfløjen 4, 4130 Viby Sj.
formand:
Kurt Christiansen
Åfløjen 4
tlf. 46 19 39 53
næstformand:
Lene Korsgaard
Bakkefløjen 5
tlf. 23 60 72 31
kasserer:
Steffen Andersen
Agerfløjen 4
tlf. 40 14 72 43
www.grf-stendyssen.dk
e-mail: post @grf-stendyssen.dk
sekretær:
Jane Nielsen
Åfløjen 3
tlf. 46 19 35 77
bestyrelsesmedlem:
Birger Adelbrand
Agerfløjen 27
tlf. 30 78 15 38
Den 12. februar 2017
INDKALDELSE
Ekstraordinær generalforsamling
torsdag den 09. marts 2017 kl. 19:30, Dåstrup Forsamlingshus
På initiativ fra bestyrelsen indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling.
Dagsorden
1 Valg af dirigent
2 Orientering om den verserende kloaksag
Orientering v/bestyrelsen
Advokat Flemming Kragh, Advokatfirmaet Lett, som har rådgivet
bestyrelsen i denne sag, vil være tilstede og bidrage med de juridiske sider
af sagen
3 Indstilling til generalforsamlingsbeslutning:
Bestyrelsen bemyndiges til at igangsætte sagsanlæg mod Roskilde
Kommune med henblik på at få spildevandsanlægget i grundejerforening
Stendyssens området genoptaget som offentligt anlæg samt aflysning af
punkt F og G i Deklaration af 21. maj 1973 (tinglyst 28. maj 1973).
Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at opkræve et ekstraordinært
kontingent til finansiering af sagens omkostninger på kr. 2.000,- fordelt på
2 opkrævninger med forfald henholdsvis 1. maj 2017 og 1. september
2017.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen