Jesper Hessellund Arkil har den 17. februar 2017

Meddelelse til NASDAQ OMX
Meddelelse i henhold til værdipapirhandelslovens § 29 vedrørende besiddelse af aktier og
stemmerettighederne til disse i Arkil Holding A/S
Fondsbørsmeddelelse i henhold til værdipapirhandelslovens § 29 vedrørende besiddelse af aktier
og stemmerettighederne til disse i Arkil Holding A/S.
I henhold til værdipapirhandelslovens § 29 skal det herved meddeles, at Arkil Holding A/S dags dato har modtaget følgende meddelelser:
�
Jesper Hessellund Arkil har den 17. februar 2017 erhvervet nominelt DKK 1.847.000 Baktier svarende til 3,76 % af aktiekapitalen og 1,77 % af de samlede stemmerettigheder i
Arkil Holding A/S af Niels Ove Hessellund Arkil.
�
Jens Skjøt-Arkil har den 17. februar 2017 erhvervet nominelt DKK 1.847.100 B-aktier svarende til 3,76 % af aktiekapitalen og 1,77 % af de samlede stemmerettigheder i Arkil Holding A/S af Niels Ove Hessellund Arkil.
�
Jesper Hessellund Arkil ejer efter gennemførelse af ovenstående dispositioner direkte
DKK 3.663.500 A-aktier (fordelt på aktiebreve á varierende stykstørrelse) og DKK
1.973.900 B-aktier (à nominelt DKK 100 pr. styk), svarende til 11,47 % af den samlede
aktiekapital og 36,95 % af de samlede stemmerettigheder i Arkil Holding A/S.
�
Jens Skjøt-Arkil ejer efter gennemførelse af ovenstående dispositioner direkte DKK
2.425.000 A-aktier (fordelt på aktiebreve á varierende stykstørrelse) og DKK 1.847.100 Baktier (à nominelt DKK 100 pr. styk) og indirekte, gennem JA Investering ApS, DKK
28.100 B-aktier (à nominelt DKK 100 pr. styk) svarende til i alt 8,75 % af den samlede aktiekapital og 25,004 % af de samlede stemmerettigheder i Arkil Holding A/S.
�
Niels Ove Hessellund Arkil ejer efter gennemførelse af ovenstående dispositioner direkte
DKK 61.500 A-aktier (fordelt på aktiebreve á varierende stykstørrelse) svarende til 0,13 %
af den samlede aktiekapital og 0,59 % af de samlede stemmerettigheder i Arkil Holding
A/S.
Arkil Holding A/S
Tel. +45 73 22 50 50
Nordea Bank 2206 0671116593
Søndergård Alle 4
Fax +45 73 22 50 00
Danske Bank 0994 9928987
DK-6500 Vojens
[email protected]
CVR-nr. 36469528
17.02.2017
Spørgsmål vedrørende denne henvendelse kan rettes til administrerende direktør Jesper Arkil på
tlf. 73 22 50 50.
Med venlig hilsen
ARKIL HOLDING A/S
Jesper Arkil
Administrerende direktør
side 2 : 2