Skema, hvori transaktioner udført af personer med ledelsesansvar

Skema, hvori transaktioner udført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til dem skal indberettes og offentliggøres
1.
Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
a)
Navn
2.
Årsag til indberetningen
a)
Stilling/titel
Direktør for forretningsudvikling
b)
Første indberetning/ændring
Første indberetning
3.
Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a)
Navn
b)
LEI-kode1
4.
Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii)
hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a)
Beskrivelse af det finansiel- Arkil Holding A/S B-aktier
le instrument, instrumenttypen
Jens Skjøt-Arkil
Arkil Holding A/S
Identifikationskode
ISIN: DK0010025113
b)
Transaktionens art
Køb af aktier
c)
Pris(er) og mængde(r)
Pris(er)
18.286.290 kr.
d)
Aggregerede oplysninger
- Aggregeret mængde
- Pris
e)
Dato for transaktionen
17. februar 2017
f)
Sted for transaktionen
Uden for en markedsplads
1
LEI koder er for nuværende ikke et påkrævet felt.
Mængde(r)
18.471 stk.