Program for Investordag 8. marts

Program for Investordag 8. marts
9.30 Ankomst og kaffe
10.00 Velkomst og indledning v/direktør Bjarke Poulsen, SAGRO.
10.15 Perspektiver og økonomiske muligheder i landbrugserhvervet/køb
af landbrug i Danmark v/cheføkonom Morten Dahl Thomsen, SAGRO
10.50 Det aktuelle ejendomsmarked for landbrug – er det nu der skal købes landbrug?
v/direktør Landbogruppen Danmark, statsautoriseret ejendomsmægler Bent Holm
11.30 Ejermodeller og skattemæssige forhold v/revisor cand . merc HD (R) Søren Laursen
SAGRO
12.00 Frokost
12.45 Dynagro/Stokager A/S. Hvordan er vi kommet i gang, og hvordan fungerer det i
dagligdagen?
Svineproduktion – 1450 søer, 30.000 slagtesvin og 600 hektar.
V/direktør Martin Lambert Pedersen, Aabenraa
13.15 Hvilke muligheder ser vi som investor i køb af landbrug?
Sohold med 3000 søer og 1000 ha.
V/landmand og direktør Jan Rodenberg, Christiansfeld
13.45 Hvem kan drive landbrugsvirksomhederne?
v/HR-rådgiver Dorte Christensen og ung landmand , Morten Jacobsen
14.30 Pause
14.50 Hvordan kommer vi videre med konkrete projekter, og hvad kan SAGRO
hjælpe med? v/cheføkonom Morten Dahl Thomsen, SAGRO. Konkrete cases
15.15 Opsummering og afrunding v/direktør Bjarke Poulsen.