NomecoNyt - Februar 2017 Magasinet til de danske

Nomeco
Nyt
40
Over
Nr. 1 - februar 2017
nye vine
i Nomecos
sortiment
IV
E VA R E U N
K
R
Æ
M
S
CO
E RS
Et
stærkt
hold
PRÆSENTERER
NOME
ET STÆRKT ONLINEUNIVERS
INSPIRATION
OVERBLIK
VIDEN
1
6
Et godt
salgstip
2017 HANDLER OM
RETTIDIG OMHU OG
FULD FART PÅ SALGET
creme
til hånd
ma
Bioder
Henrik Kaastrup - adm. direktør
Leder2
E-handel3
Har du fået øje på Nomecos nye MærkevareUnivers?
6
Tidlig indsats mod dårlig økonomi nytter
8
Branchens bedste IT: Højteknologi bygget på en solid kerne
9
Jagten på skyldnere har givet bonus
10
KORT NYT
11
Nye, spændende vine i Nomecos sortiment
12
8
Først og fremmest velkommen til årets første nummer af NomecoNyt. 2017 bliver et spændende og måske også udfordrende år for
apoteksbranchen, der jo vil være præget af en ret markant nedsættelse af apoteksavancen. Dette har - sammenholdt med de historisk
mange åbninger af nye filialer og dermed store investeringer - gjort,
at vi i Nomeco har lavet vores egne analyser og fremskrivninger for
2017.
De viser i korte træk, at den gennemsnitlige indtjening per apotek vil
falde. Det er jo i sig selv hverken særlig nyt eller bekymrende. Men
analyserne viser desværre også, at spredningen i apotekernes indtjening øges, og at antallet af apoteker, hvor indtjeningen ligger lavt
eller direkte viser røde tal, stiger.
At flage, at branchen står over for nogle udfordrende år, er jo normalt
ikke noget, som Nomeco begiver sig ud i – bl.a. fordi vi alle ved, at
pendulet svinger tilbage igen, når gælden til det offentlige er betalt
med forbedret indtjening til følge. Ikke desto mindre har vi i dette
blad valgt at bringe en artikel, hvor vi opfordrer apotekerne til at
forholde sig realistisk til apotekets økonomi og gå i dialog med os så
tidligt som muligt, hvis der er problemer i sigte.
Det er en svær balance for os. På den ene side ønsker vi for alt i verden ikke at ”male Fanden på væggen”. På den anden side mener vi, at
det er udtryk for ”rettidig omhu”, at vi deler vores bekymring. Det er i
lyset af det sidste, at vi har valgt at tage problemstillingen op.
Heldigvis oplever vi også, at rigtig mange apotekere for længst har
taget bestik af situationen og har fået trimmet forretningen. Det er
sammen med et øget fokus på salg oftest det bedste, man kan gøre
for sin bundlinje.
I Nomeco vil vi gerne bakke yderligere op om apotekernes salg af
mærkevarer. Derfor fortsætter vi vores fokus på at lancere nye værktøjer og løsninger, som støtter apotekets salgsaktiviteter. Og mens du
læser dette blad, er vores salgs- og markedschefer på landevejen for
at udrulle vores nyeste tiltag ”Nomecos MærkevareUnivers” – en ny
hjemmeside, som du også kan læse mere om her i bladet.
12
2
NomecoNyt nr. 1 - februar 2017
Det er vores klare forventning, at MærkevareUniverset vil kunne bidrage til at booste apotekets salgsarbejde med ny inspiration, energi
og viden - og ikke mindst nye værktøjer designet til at give kundeekspeditionen i skranken endnu et løft.
Jeg håber, at I både tager godt imod vores bekymring for apotekets
økonomi og vores hjælp til øget salgsfokus. På den måde bliver 2017
måske ikke helt så dystopisk, som vores analyser forudser.
Grænseløs handel
E-handel
Stigende konkurrence
fra udlandet
Konkurrencen om salget af lægemidler og
mærkevarer bliver pludselig grænseløs, når
man taler e-handel. Og forbrugerne kan ikke
altid gennemskue, hvilket land et onlineapotek kommer fra. Derfor frygter den nyudnævnte online-apoteker Trine Løvgren Persson en ulige konkurrencesituation.
”D
et er vigtigt, at de danske apoteker selv
sætter sig på online-markedet, før det bliver overtaget af udenlandsk baserede webshops.
En tredjedel af danskernes nethandel foregår i dag
fra udlandet, og folk ved ofte slet ikke, at de handler med en udenlandsk shop. For det kan være
svært at gennemskue, hvis det hele står på dansk,”
siger apoteker Trine Løvgren Persson, der driver
Webapoteket.
Hun nævner som eksempel hjemmesiden Mecindo.dk, der er engelsk, men hvor alt står på
dansk. Og hun peger på, at vi endnu ikke har set
de kæmpestore apoteks-webshops fra Holland
og Tyskland, der med et enkelt greb i lommen
kan gå ind på det danske marked. ”Så hvis de nye
online-apoteker ikke nu lykkes med at blive kendt i
Danmark, så kan markedet være tabt.”
Problemer med Google
Her løber Trines apotek ind i næste problem, for
hvis kunderne skal finde hende på nettet, så kræver det stor synlighed i søgeresultaterne. Og det er
ikke så let at opnå:
”Jeg har i fem år nørdet med søgemaskineoptimering, men det store problem er, at jeg ikke kan
få lov til at købe mig til en høj placering via de såkaldte Adwords-annoncer. For Google vil ikke have,
at apoteker med receptpligtig medicin annoncerer.
Skal det være tilladt, skal Google lave en aftale
med Lægemiddelstyrelsen. Men Google rykker ikke
på opgaven, selvom Styrelsen har taget kontakt og
bedt om en aftale. Det er op ad bakke, og det er
konkurrenceforvridning i forhold til de udenlandske webshops, når det er så svært for de danske
online-apoteker at blive synlige på nettet. For uden
denne synlighed får vi ikke kunder,” siger Trine.
Hun beskriver det som sin største markedsføringsmæssige udfordring: ”Jeg har en bevilling fra de
danske myndigheder, fordi man fra Statens side
gerne ser mere e-handel med medicin. Men jeg
kan ikke få lov til at annoncere og tiltrække nye
kunder. Det holder ikke.”
Nyt marked i Danmark
Trine er glad for, at der er udstedt to bevillinger til
online-apoteker, så de er flere om at få myndighederne i tale og lære danskerne, at man også kan
købe sin medicin ad den vej.
Danmarks anden nyudnævnte online-apoteker,
Tine Vestergaard, peger på, at nethandlen med
medicin er stigende i Danmark. ”Det er dog et
relativt nyt marked herhjemme, mens Sverige og
Tyskland er meget længere fremme. Det skal nok
komme her også, men det vil kræve markedsføring,” siger hun.
TEMA fortsættes
FAKTA
For at øge danskernes mulighed for e-handel med medicin har myndighederne udstedt to ’rene’ online-bevillinger. Det ene er åbnet, og det andet
forventes at åbne i løbet af foråret. Konkurrencen fra udlandet er dog
hård. Det er lovligt for EU og EØS-lande at sælge medicin i Danmark, så
længe webshoppens sortiment af lægemidler er tilladt og har en markedsføringstilladelse herhjemme. De danske online-apoteker skal leve op
til den danske lovgivning, mens et udenlandsk apotek skal leve op til sit
respektive lands lovgivning. F.eks. kan et engelsk online-apotek sælge lægemidler uden recept til danske privatpersoner, hvis disse lægemidler ikke
kræver recept i England - på trods af, at det ville kræve recept i Danmark.
3
E-handel
Foto: Jette Schultz
mber med
nede midt i dece ret. Triåb
k
te
po
A
e
in
nl
ved ro
Gazelle O
R EN PE RSS O N
G
V
LØ
E
IN
TR
k farmaceut
apoteker
m leder og klinis erfaring fra
so
nd
ru
gg
ba
ne har en
flere års
ket Århus samt
på Sygehusapote en. Her knap to måneder efter
stri
ovt, men også
lægemiddelindu
nde, at det er sj
ke
er
n
hu
å
m
et område
åbningen
re firstmover på
væ
at
e
jd
be
ar
benhårdt
endte.
med mange ubek
Hvad fristede dig ved bevillingen?
At det var nyt land og en ny måde at anskue
apoteksverdenen på. Det er smaddersjovt at
være firstmover, og jeg er sikker på, det kan lade
sig gøre at få høj faglighed og godt købmandskab
til at gå hånd i hånd. Det mener både jeg og
mine ansatte, som alle har et iværksættergen.
Jeg har syv farmakonomer ved fuld bemanding,
personale på lageret og bruger eksterne samarbejdspartnere. Vi skal sammen opfinde de dybe
tallerkener, for her er processerne ikke givet på
forhånd. ’Plejer’ er død, og der er mange ubekendte. Det er ikke kun mig, der får en god ide
om natten – det gør mine medarbejdere også.
Hvad er forskellen fra et fysisk apotek?
Det er en noget anden business-case. Jeg sparer
husleje, for det er billigere at leje i et industrikvarter end på torvet, og jeg skal ikke indrette
et fysisk apotek. Til gengæld skal jeg bruge helt
enormt mange penge på at udvikle en webshop.
Hele lagerstyringen og den tekniske adgang til
hjemmesiden er helt nyt land, som også koster, og oven i det kommer udgifter til porto og
emballage. Det tager også længere tid at lave en
varebeskrivelse, som kunden kan forstå, og at
lægge en vare i sortiment, men til gengæld kan
jeg have mere på hylderne.
4
NomecoNyt nr. 1 - februar 2017
Hvad med rådgivningen?
Jeg har udelukkende uddannet personale til at
sidde ved mail, chat og telefon, og vi vægter
meget højt at følge op fagligt på bestillinger, som
kræver mere information. Ingen ordre undgår en
farmakonoms øjne. Får vi en recept, der kræver
opfølgning, så ringer vi til kunden. Så essensen i
fagligheden her er den samme som på det fysiske
apotek. Fordelen er, at vi kan give alle kunder
samme information og på den måde kvalitetssikre vores rådgivning. På et fysisk apotek skal
du huske at give alle kunder samme information.
Vores kunder kan få den automatisk, og vi har en
drøm om at automatisere det yderligere.
Hvilke kunder kommer i butikken?
Vi har kunder fra hele landet og er helt uafhængige af den fysiske placering. Der er mange kvinder
blandt vores kunder, og de går typisk på arbejde
og har travlt. Og så er andelen af diskretionskunder markant større hos os – midler mod eksempelvis fodsvamp og skæl fylder relativt meget.
Er der nogle ubekendte?
Hele lovgivningen og alle aftaler i sektoren er
baseret på fysiske apoteker, så der er mange
uafklarede spørgsmål og meget at tage fat på.
Hvad betyder forsyningspligt for et online-wapotek? Hvordan beregner jeg ventetid? Hvad med
§4-varer? Der opstår løbende nye spørgsmål, da
vi som online-forretning jo møder kunderne på
en anden måde, end det fysiske apotek gør. Vi
søger at løse udfordringerne efterhånden, som
de dukker op, og tager et skridt af gangen.
Iværksætterånd og faglighed er drivkraften
Foto: Morten Wøldike
eksggrund som apot ba
en
r
ha
D
R
A
TI N E V ESTE R G A kvalitetsansvarlig i lægemiddelin r
m
det he
farmaceut og so
som leder, men
ng
ri
fa
er
ng
la
r
dustrien. Hun ha før: At være en start up-virksom se
et
as
har hun ikke prøv m eneste ansatte og med en m
r
so
hed med sig selv er netop den udfordring, hun ha t.
t
re
ubekendte. Og de at åbne apoteket i løbet af forå
på
søgt. Hun satser
Hvad fik dig til at søge bevillingen?
Det er helt nyt land. Det at kunne bygge sin egen
virksomhed op fra bunden, træde ind på et nyt
område og sætte standarden for online-apoteker
er rigtigt spændende. Ikke mindst for mig, der
altid har haft en drøm om at blive apoteker. Men
jeg følte ikke, at et traditionelt apotek helt kunne
opfylde mit behov for at lære nyt. Nu får jeg
muligheden for at udleve min drøm med at skabe
noget nyt og innovativt, og det har altid været
min drivkraft.
Hvad er din vision for apoteket?
Jeg vil skabe den virtuelle skranke, hvor jeg vil
overføre alt det bedste fra de fysiske apoteker
og gøre det digitalt. Og jeg vil skabe noget, som
kunderne ikke kan få på et fysisk apotek. Det
handler om at tage det bedste fra de to verdener
og kombinere dem. Jeg vil aktivere den viden, der
findes i hovedet på farmakonomer og farmaceuter og omsætte det i et online-miljø. For jeg vil
være mere end en shop, hvor man målrettet går
ind og køber det, man har besluttet sig for. I min
virtuelle skranke skal man kunne komme med et
problem og få hjælp til at finde det, man har brug
for. Det skal som resten af apotekssektoren være
sundhedssystemets bindeled til kunden.
Hvad er kundens fordel hos dig?
Når man får rådgivningen på skrift, så kan man
genfinde den og tage den frem, når der er brug
for den, og man er lydhør. Et fysisk apotek er
måske bedre til dialogen og til at sikre sig, at
kunden har forstået beskeden. Men der er ingen
garanti for, at man husker det. På et onlineapotek er der større sikkerhed for, at man får
rådgivningen præcis, når man har brug for den
– og ikke lige, når man kommer fra lægen og har
tusind andre ting i hovedet.
Hvad er din første opgave?
Som ny online-apoteker står jeg med helt andre
udfordringer end andre nye apotekere: Jeg skal
finde et lokale, der passer til den forretning, jeg
gerne vil skabe, og jeg skal opbygge min skranke
– altså websiden, hvor kunderne skal komme ind
i min butik. Den skal selvfølgelig markedsføres,
så kunderne kan finde mig, og jeg kan få bygget en kundeportefølje op. Jeg starter med en
enmandsdrevet virksomhed, men satser på, at
vi snart bliver flere. Jeg glæder mig til at ansætte
de første og selv skabe en virksomhed med den
helt rigtige virksomhedskultur. Tænk at få lov
til at skabe noget helt fra bunden med egne
hænder!
Hvad er fordelen ved at være online?
Online-apotekerne er altid tilgængelige - også
hvis man bor langt fra et apotek, eller hvis man
har en travl hverdag. Jeg kan analysere kundens
behov digitalt og derigennem lave en målrettet rådgivning. Den virtuelle apoteksfarmaceut
holder aldrig ferie, har en uendelig god hukommelse og kan give en rådgivning, der aldrig er
påvirket af eksempelvis antallet af kunder i kø.
5
HAR DU FÅET ØJE PÅ NOMECOS
NYE MÆRKEVAREUNIVERS?
INSPIRATION
OVERBLIK
VIDEN
Det er nøgleordet for Nomecos helt nye
hjemmeside, som apoteket kan bruge
som hjælp til at sælge flere mærkevarer.
M
ærkevarernes betydning for apotekernes økonomi
stiger markant i disse år. Og nu har apotekets mærkevareansvarlige og andre med interesse for området
fået et helt nyt værktøj til arbejdet med at øge mærkevaresalget: En hjemmeside, der har fået navnet 'Nomecos MærkevareUnivers', og som giver inspiration, overblik og viden om de
over 7.000 produkter i Nomecos mærkevaresortiment.
"MærkevareUniverset er et fantastisk værktøj, når apoteket vil
sætte aktivt ind på at tiltrække kunder. Mange af produkterne
i vores sortiment er kædevarer, og de har selvfølgelig altid
førsteret til apotekets hylder - og der er masser af information
at hente om disse varer. Men apoteket har ofte også et vist råderum til selv at vælge produkter, der passer til kunderne,” fortæller Dorte Taunø, der er chef for Nomecos mærkevareafdeling.
Opdateret på nyhederne
Hun peger på, at den skærpede konkurrence kræver et sortiment, der er interessant og relevant for kunderne. ”Det er alfa
og omega at tilpasse vareudbuddet, så det passer til apotekets
placering, kundeunderlag og de omkringliggende butikker.
Med MærkevareUniverset bliver det hele mere overskueligt,
og eksempelvis bliver det nemmere at følge med i nye produkter og serier, vi løbende introducerer. Man kan også vælge en
tidsperiode og eksempelvis tjekke, hvad der kom af nyheder
i sidste måned. Det er en mulighed, som flere apoteker har
efterlyst.”
Præcise søgemuligheder
MærkevareUniverset byder også på nye, smarte søgemuligheder. Eksempelvis kan man kombinere søgninger i brands,
kategorier og mærkninger, så det bliver meget præcist. Der er
lagt vægt på mere produktinformation, og produktbillederne
er store og skarpe, så man kan læse produktinformationen på
emballagen.
”Al vores viden om mærkevarer er nu samlet ét sted. Her
finder man eksempelvis den faglige information og alle de
regler og krav, man skal overholde. Eksempelvis sektorkrav
og leverandørernes underskrift på, at de bliver overholdt. Det
er noget, apotekerne bl.a. skal bruge i forbindelse med akkreditering. Men her er også den aktuelle liste over Nomecos
udvalgsvarer og de tilhørende skilte, apoteket kan printe,”
lyder det fra Dorte.
Hun opfordrer alle til selv at gå ind og tjekke – og til at bruge
MærkevareUniverset som en genvej og inspiration i en travl
hverdag.
Foto: Morten Wøldike
Holdet bag
Sortimentschef Dorte Taunø samt kategoricheferne Kim Zornig, Tina Skou og Rikke Jensen har sammen udviklet og vil
løbende opdatere Nomecos MærkevareUnivers. De vurderer,
at der på apotekerne er stor interesse i og behov for mere
viden om mærkevarer. Dels har flere apoteker opfordret til
at skabe et bedre overblik over det store sortiment, dels får
Nomecos Kundeservice ca. 2.500 produktforespørgsler om
måneden, hvoraf omkring halvdelen vedrører mærkevarer.
6
NomecoNyt nr. 1 - februar 2017
Al viden om mærkevarer samlet ét sted
INSPIRATION
NYE
PRODUKTER
GODE RÅD, TIPS OG TENDENSER
Her kan du lade dig inspirere via små
artikler om tendenser i markedet,
sæsonrelaterede emner, gode råd om
produkter og tips til salg.
INFO OM NYE PRODUKTER
OG SERIER
Bliv opdateret løbende og vær
på forkant med nye produkter
og nye produktserier i Nomecos
mærkevaresortiment. Du får også
mulighed for at læse den ”gode
historie” bag en produktserie.
PRÆCIS OG VISUEL VARESØGNING
Nomecos MærkevareUnivers giver dig
mulighed for en mere præcis og skarp
varesøgning. Nu kan du kombinere din
søgning på fx leverandør, brand, kategori og forskellige mærkninger.
GEM DINE
FAVORITTER
Når du bevæger dig rundt i
universet, kan du løbende
gemme dine favoritter
inden for både produkter,
nyheder og tips. Efterfølgende har du mulighed for
at printe dine favoritter og eventuelt dele
dem med dine kolleger.
1
SØG PÅ PERIODE
En helt ny periodesøgning giver
dig mulighed for løbende at følge
med i de nye produkter i Nomecos
sortiment.
Nyt!
Visuel, overskuelig
og inspirerende
billedvisning, som
gør det nemt at
overskue indholdet
i din søgning.
Nomecos MærkevareUnivers
er tilgængeligt fra både
Bioderma
Serviceløsningerne og iPad.
Apoteket logger på med samme
brugernavn og adgangskode
som til Serviceløsningerne.
Bioderma
Et godt salgstip til håndcreme
FAGLIG INFO OG VAREINFO
Under faglig info kan du nemt og hurtigt få et overblik over relevante
emner, så som Positiv/Negativ-listen, sektorkrav, leverandørgarantier m.v.
Under Vareinfo finder du den velkendte varesøgning (som du kender
fra Serviceløsningerne), men nu med alle relevante produktoplysninger samlet i en overskuelig visning med stort produktfoto.
Har du fået bladet
’Nomecos Mærkevarer’?
Det er sendt ud til alle
apoteksenheder sammen
med en lille gave. Bladet
er fyldt med inspiration og
gode ideer – både til dig og
til apotekets hylder.
7
7
Tidlig indsats
mod dårlig
økonomi nytter
Af Ken Rasmussen, Finansdirektør i Nomeco
M
an behøver ikke være den store økonom
for at se, at apoteksbranchen går nogle
økonomisk strammere år i møde. Ifølge
vores beregninger vil der i 2017 være 220 mio. kr.
mindre at gøre godt med på apotekernes samlede
bundlinje sammenlignet med 2014. Og puljen
af apoteker, der potentielt kan blive økonomisk
trængte, vokser.
Bruttoavancen på apotekerne
er med indgangen til 2017 blevet reduceret, og samtidig stiger
udgifterne til de mange nye filialer.
Resultatet kan blive flere økonomisk trængte apoteker. Heldigvis
kan en tidlig indsats ofte afværge,
at problemerne vokser, hvorfor en
rettidig og åben dialog med Nomeco altid er en fordel.
sammenlignet med 2014. Der er selvfølgelig en
vis usikkerhed forbundet med sådanne beregninger og analyser, men andre i branchen har nikket
til dette, så det er nok ikke helt skævt.
Ulighed er problemet
Faldet i den gennemsnitlige indtjening skal
selvfølgelig ses i lyset af de forudgående års gode
indtjening. Så det, der virkelig giver anledning
Den nye reduktion af avancen er markant og
til bekymring, er den ulige fordeling apotekerne
vil alene i år trække et trecifret millionbeløb
imellem. Tal fra Lægemiddelstyrelsen viser nemud af sektoren, som
lig, at 18 apoteker i
”Vores bedste råd til en økonomisk trængt aposkal betales tilbage til
2014 var økonomisk
teker er at henvende sig til Nomeco i god tid, før
Staten. Dertil kommer
nødlidende i varierendet går galt – og jo før jo bedre. Ud fra en samlet de grad. En teoretisk
udgiften til de mange
nye apoteksenheder, der gennemgang af apotekets økonomi, udfordringer fremskrivning af talifølge vores beregninger og muligheder kan vi sammen lave en handlings- lene fra 2014 viser, at
plan, der ofte kan få økonomien på fode igen.”
betyder en ekstraudgift
op imod 40 apoteker
på ca. 130 mio. kr. i
vil løbe ind i økono2017. Her er der indregnet øget løn, som er den
miske udfordringer i 2017. Af disse må halvdelen
største enkeltstående udgift, husleje, lagerbinding,
imødese en årsindtægt på under 100.000 kr.
varme m.m.
Dette er jo selvfølgelig en teoretisk funderet beDe mange nye enheder betyder dog også øget
regning, hvor flere forskellige faktorer kan ændre
mærkevaresalg, og vi anslår, at det vil stige med
på konklusionerne. Og formodentligt rammer
omkring 110 mio. kr.
den faldende indtjening ikke helt så hårdt for de
apoteker, der i tide har tilpasset deres forretning
Trods det vil den samlede indtjening blandt apotetil de fremtidige økonomiske rammer og realitekerne ifølge vores analyse tage et ordentligt dyk.
ter. Men vi kan under alle omstændigheder se, at
Vi forudser et fald i gennemsnitsindtægten pr.
den faldende avance vil være hård for flere, og
apotek på mellem 800.000 og 900.000 kr. i 2017
det er baggrunden for vores bekymring. I værste
8
NomecoNyt nr. 1 - februar 2017
Driftsikre og moderne IT-systemer
Foto: Katrine Rohrberg
BRANCHENS
BEDSTE IT:
Ken Rasmussen har været
Finansdirektør i Nomeco siden
2012 og kom fra en tilsvarende
stilling i Novartis. Han har et
indgående kendskab til apoteksøkonomi og opfordrer økonomisk
trængte apotekere til at kontakte
ham – og gerne før problemerne
bliver alvorlige.
fald frygter vi, at enkelte apoteker ikke står
til at redde og må lukke.
Sig til i tide
Vores bedste råd til en økonomisk trængt
apoteker er at henvende sig til Nomeco i
god tid, før det går galt – og jo før jo bedre.
Ud fra en samlet gennemgang af apotekets
økonomi, udfordringer og muligheder
kan vi sammen lave en handlingsplan, der
ofte kan få økonomien på fode igen. Som
grossist er vi i langt de fleste tilfælde den
største enkelstående kreditor. Derfor har vi
mindst lige så stor interesse som apotekeren i at få løst problemerne i tide.
Foruden vores kendte services har vi kompetencer inden for både apoteksøkonomi
og finansiering, så vi har mange strenge
at spille på - og vi har erfaring for, at det
virker.
Jeg er helt klar over, at det for mange er
lidt af et tabu at indrømme over for sig selv
og omgivelserne, at økonomien i apoteket
ikke har det så godt. Men det er en dårlig
strategi ikke at se realiteterne i øjnene. For
jo tidligere, man griber ind og får lagt en
god plan for økonomien, jo større chance
er der for at løse problemerne, inden det er
for sent.
Højteknologi bygget
på en solid kerne
H
os Nomeco får apoteket en logistik, der er baseret på branchens mest driftssikre og moderne
IT-systemer. Nomeco skifter løbende ud og har
netop opgraderet VMI-systemet, indført SAP og flyttet
serverne til to højteknologiske datacentre.
Selve centralnerven i systemet er dog konstant, og den
har Nomeco selv ejerskabet over. Det har ifølge Nomecos IT-direktør Preben Nielsen mange fordele:
”Kernen i vores IT-system bliver opdateret og vedligeholdt af vores egen IT-udviklingsafdeling. Det er et af
verdens mest anvendte og driftssikre systemer, som
kører på moderne IBM-servere. Det lever altså op til de
gamle dyder om, at det kan det, det skal, det er hurtigt
at udvikle og har stor driftssikkerhed. Selv om vi fredag
den 13. januar oplevede, at serveren var nede på
grund af udefrakommende omstændigheder, så var vi
lynhurtigt oppe igen. Servernedbrud kan ingen gardere
sig 100 % imod, og det sker heldigvis uhyre sjældent.
Vores oppetider er generelt astronomisk høje.”
Uden om den solide kerne i IT-systemet har Nomeco
bygget en række moderne frontend-løsninger med høj
brugervenlighed. ”Dem skifter vi løbende ud, når der
kommer noget nyt og bedre. Men selve kernen har vi
ingen planer om at udskifte,” lover Preben.
Han tilføjer, at hele IT-setuppet minder om det, man
kender fra andre store og førende virksomheder.
Eksempelvis Danske Bank, der har bygget moderne
services som Netbank og MobilePay oven på et ældre
og uhyre driftssikkert ERP-system. ”Det er klart den
bedste og mest solide måde at sikre en stabil og samtidig udviklingsorienteret IT-platform på for en virksomhed. Det er almindeligt kendt i alle brancher.”
9
Kort nyt
FARLIGT
GODS
KENDER DU DET HER SYMBOL?
Det er det internationale symbol for ’farligt gods i begrænset mængde’ og er at
finde på de Nomeco-kasser, der indeholder farligt gods såsom hospitalssprit, visse
typer cytostatika og acetone. Ifølge loven
skal kasserne være mærket på denne
måde, så apoteket kan tage sine forholdsregler, når de håndterer varerne.
JAGTEN PÅ
SKYLDNERE HAR GIVET
BONUS
Markant færre restordrer og et fåtal af skyldnere, der ikke leveres næste
dag. Det er resultatet af en intensiv og konstant klapjagt på at finde og
løse problemerne i hele forsyningskæden.
Af Tina Doll Christensen
70% færre lægemiddelpakninger i restordrer pr. apotek på bare tre år. Så positiv
har udviklingen været i perioden fra
januar 2014 til januar 2017. Det viser en
ny analyse fra Nomeco, der har målt på
udviklingen af restordrer fra Nomeco til
apoteket.
Det er et gennemsnit over hele landet, så
nogle vil selvfølgelig opleve mindre og
andre mere. Vi ser også et udsving hen
over ugen.
Den positive udvikling i leveringsevnen
er ikke kommet af sig selv. Den skyldes
en benhård prioritering af alt, der kan
mindske antallet af skyldnere på apoteket,
og et stærkt fokus på hele forsyningskæden. Vi har set på alle processer såsom
leverandørens leveringsevne, Nomecos
egen håndtering og leverancerne ud til
apotekerne.
10
NomecoNyt nr. 1 - februar 2017
’Din medicin er klar i morgen’
Der er også sket en forbedring i dag-tildag-leveringen af antallet af ’skyldnere’.
I dag er det under en promille af apotekets skyldnere, som kunder skal vente
mere end én dag på. Det er typisk særligt dyre lægemidler, ikke-registrerede
specialiteter, specielle mærkevarer eller
varer, der er født med kort udløb.
Det er vigtigt for den gode service, at
apoteket kan sige: ”Din vare er klar i
morgen”.
Tina Doll Christensen er Service
Level manager og Produktchef for
Servicegraden i Nomeco. Hendes
fokus er at sikre, at Nomeco altid
har de rigtige varer på hylden, og
at servicegraden over for apoteket
er i top.
Derfor er det vigtigt, at vi i Nomeco
proaktivt tilpasser vores sortiment
af lagervarer og konstant arbejder
på at forbedre vores leveringsevne.
Når apotekerne skifter lagerstrategi,
så tilpasser vi os. Vælger apoteket at
have færre på lager af en vare eller at
ændre den til en skaffevare, så øger
vi vores sikkerhedslager. Så det er en
indsats, der hele tiden er i gang. Der
er ikke noget med at hvile på laurbærrene, men tværtimod hele tiden være
på tæerne for at blive endnu bedre.
Forskellige lagerstrategier
Den forbedrede servicegrad og dag-tildag-levering af skyldnere er ikke mindst
vigtig i en tid, hvor vi oplever, at mange
nye enheder vælger et smallere sortiment på lægemidler. Det stiller ekstra
krav til grossisten.
: es
V I rS7T0%EafDapU
otekern
Ove
som
r er varer,
t
minusvare
lg
a
v
r
elv ha
apoteket s
r.
re
skaffeva
skal være
Ny, smart søgning på
referencenummeret
Nu bliver det nemmere at få overblik over de kreditnotaer og fakturaer, apoteket har modtaget fra Nomeco i
forbindelse med eksempelvis en returordre.
Det nye søgefelt
finder du både i
Serviceløsningerne
og på iPad’en.
ØR DU: aktura/kreditnota’ og indSÅDAN Gel
øsningen ’F
t, apote-
n teks
Gå ind i servic
ummer eller de
en
nc
re
fe
re
s
en liste over
tast ordren
med. Så får du
en
dr
or
/tekst.
et
yn
rs
dette nummer
ket har fo
til
r
re
hø
r
de
yper,
enter,
rskellige ordret
alle de dokum
fo
de
af
rs
æ
de med
r på tv
– de vises bå
Søgningen gå
en
m
m
sa
gt
bliver la
og beløbene
s.
om
og uden m
KLARE
FORDELE:
NYHED
bsliste
lø
d
u
s
o
c
i Nome
Har apoteket
fokus på
medicinspild?
Hvis ja, vil I blive glade for den nye
finjustering af Nomecos udløbsliste. Finjusteringen støtter apoteker,
som vælger at beholde nogle varer
med begrænset udløb på lager så
lang tid som muligt - f.eks. pakninger med få tabletter eller mindre
tuber. Dette betyder, at lægemidlet
kan anvendes helt frem til udløb,
hvilket begrænser medicinspild og
er godt for miljøet.
Slip for at printe og manuelt sortere fakturaer og
kreditnotaer
Søgning via referencenummer giver hurtigt overblik på tværs af fakturaer og kreditnotaer
NY MARKEDSCHEF
I KØBENHAVN
Fra 1. januar 2017 hedder Nomecos
nye markedschef i København Anders
Norstrand. Anders har været konstitueret i stillingen i nogle måneder.
Jeg er glad for at
være en del af en
så professionel og
omstillingsparat virksomhed, der altid har
kunden i centrum, og jeg er ydmyg
over for den opgave, jeg står over
for. Men først og fremmest glæder
jeg mig til at komme rundt og besøge de apoteker, der serviceres fra
Nomecos Københavner-afdeling og
til at fortsætte det gode samarbejde.
Anders Norstrand
Afdelingen består ud over Anders
som hidtil af salgscheferne Kirsten
Hansen og Sune Weilert.
11
Følg Nomeco
Udgiver: Nomeco A/S, Borgmester Christiansens Gade 40, 1790 København V, Telefon 36 45 45 36 - www.nomeco.dk
Ansv. redaktør: Henrik Kaastrup, adm. direktør, [email protected]
Redaktør og skribent: Merete Wagner Hoffmann, kommunikationschef, [email protected]
Layout: Christa Job, [email protected]
Oplag: 1800 stk.
Udkommer: 5 gange om året
Tryk: Kandrups Bogtrykkeri A/S
på Facebook
og LinkedIn
Vinkatalo
g på vej
NYE, SPÆNDENDE VINE
I NOMECOS SORTIMENT
I 2017 kan vi præsentere over 40
nyheder, her er et lille udpluk:
Zingled Out, American Zinfandel,
Californien, 2014
Tommasi Rafael, Valpolicella
Classico Superiore, 2014
Varenr. 866224
USA
Vejl. 129,-
Varenr. 866242
79,-
SPAR
50%
En meget indbydende og frugtrig vin
med noter af solmodne bær, vanille
og chokolade. Fyldig og frugtig smag,
hvor smagen af blåbær, blommer og
solbær tydeligt kommer frem. En vin
med masser af power, frugt og fylde!
Vejl. 119,-
Italien
63,50
Clarendelle Blanc,
Inspired by Haut-Brion, 2013
12
Vinen har en kirsebærrød farve og en frugtrig
bouquet. Smagen er tør, fyldig, moden og med
et strejf af kirsebær kombineret med vanille i
eftersmagen. Vigneto Rafael er fyldigere end
de fleste Valpolicella-vine. Det skyldes den
højere alkoholprocent og at vinen har lagret 2
år på slavonske fade inden aftapningen.
134,-
SPAR
32%
Clarendelle Blanc har en smuk lysegul
farve og en meget meget udtryksfuld duft
med aromaer af tropiske frugter, citrus og
blomster. Smagen er rund og fyldig med
mineralske undertoner. Balancen i vinen
er perfekt. Kort sagt en meget elegant vin
med skøn finesse.
NomecoNyt nr. 1 - februar 2017
33%
Varenr. 866276
Vejl. 179,95
Frankrig
Frankrig
Vejl. 129,-
SPAR
Château Piada Barsac-Sauternes,
2013
Varenr. 866294
87,50
Vi knokle
r på højtr
yk fo
et spænd
ende vink r at få endnu
apoteket.
atalog kla
Ind
r til
vinene i N til da kan du se o
g købe
omecos P
ersonales
få et ove
hop og
rblik i ’Pr
is
er og årg
der ligge
ange’,
r på Serv
ic
under ’Vin eløsningerne
mappe’.
SPAR
25%
En gylden Sauternes-nektar på højt niveau.
Vinen fra Château Piada fremstår tindrende
gylden i glasset. Duften byder på indtagende
nuancer af honning, blomster og crème
brûlée. Smagen er indsmigrende elegant og
smyger sig fløjlsagtigt om ganen. Dette er
gylden Sauternes-nektar på højt niveau!