Adsbøl Borgerforening

Adsbøl
Borgerforening
www.adsboel.net
Indkaldelse til generalforsamling
i Adsbøl Borgerforening
Torsdag d. 9. marts kl. 19.00 i Klubhuset.
Dagsorden til generalforsamling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskabet
Aftale om kirkekaffe
Nedsættelse af arbejdsgruppe til ringridning
Kontingent
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor.
a. På valg til bestyrelsen
 Pia Feldstedt (ønsker genvalg)
 Mona Johannsen (ønsker genvalg)
 John Gregersen (ønsker genvalg)
b. På valg som suppleanter
 Susanne Nielsen (suppleant)
c. På valg til revisorer / revisorsuppleant
 Claus Rasmussen
 Dorthe Sørensen
9. Evt.
Vel mødt - Bestyrelsen i Adsbøl Borgerforening
Tjek kommende arrangementer på Facebook og adsboel.net