Klik for at skrive en titel

Hvordan opnås høj
fodereffektivitet?
- og fastholdes år efter år!
Af Palle Bjerggaard Hansen, Gl. Krogaard
Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for
Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.
Gl. Krogaard
- 215 Jersey køer
- 10.100 kg EKM
96
94
92
90
88
86
84
82
80
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
Tak for ordet