Se / programmet her.

Alsiske Kystfiskere
Seniorer
Kr. 100,-
Vinderen modtager desuden vandrepokal skænket af Steen Borchers.
1. præmie regnbueørred - gavekort på kr. 1.000,- skænket af Alsiske Kystfiskere.
1. præmie torsk - gavekort på kr. 800,- skænket af Alsiske Kystfiskere.
Bemærk venligst:
Forretninger, der har sponseret præmier, har ikke pligt til at ombytte disse,
og de vundne præmier kan derfor ikke forventes ombyttet.
Indvejninger og præmieoverrækkelse
foregår i
Syddanske Lystfiskeres
klublokale
Sundsmarkvej 74, 6400 Sønderborg.
Alle tre dage sælges øl og vand, og om søndagen også pølser med tilbehør.
En stor tak til vore sponsorer, som har været med til at gøre denne konkurrence mulig.
3. – 5. marts
Ud over overstående præmier har Alsiske Kystfiskere fået skænket og selv indkøbt en lang række
fine præmier til fordeling på de enkelte grupper.
Fordelingen af disse præmier foretages først efter indvejningens afslutning.
Forårskonkurrencen 2017
1. præmie havørred - gavekort på kr. 4.000,- skænket af Alsiske Kystfiskere.
Præmie på deltagerkort
Præmieliste
Juniorer
Kr. 50,Et helt år sammen med Syddanske Lystfiskere for kun kr. 567,- (senior).
Forhandlerstempel
Deltager:
Adresse:
Senior
Junior
Betal via netbank
I år kan du også betale for deltagelse i konkurrencen via netbank. Indbetaling skal ske til konto 5397 - 0314241, og skal ske
senest den 1. marts 2017. Husk kvittering for indbetalt beløb. Ønsker du at deltage i lodtrækning på dit deltagerkort, så
anfør ”netbank” i kvitteringsfeltet. Betal evt. via MobilePay på 21 91 73 07 senest torsdag, den 2. marts 2017 kl. 23.59.
Konkurrenceregler
Weekendens program
1. Alle med gyldigt deltagerkort kan deltage. Deltagerkort skal
være indløst inden konkurrencens start.
Fredag, den 3. marts
Kl. 00.00
Fiskeriet starter. Der må fiskes hele døgnet.
2. Konkurrencens varighed er fredag kl.00.00 til seneste tidspunkt for indvejning søndag kl. 16.30.
Kl. 17.30 – 18.00
Indvejning i klublokalet, Sundsmarkvej 74.
3. Fisken skal være fanget på sportslig vis med stang, snøre og
agn fra kysten fra Skomagerhus i syd til Kolding Havn i nord.
Der må kun fiskes med 1 stang.
4. Mindstemål:
Havørred / regnbueørred 42,0 cm.
Torsk (indvejes opskåret og renset) 50,0 cm.
5. For alle ørredfisk, der indvejes i konkurrencen, gælder som
minimumskrav Fultons formel for kondition. Ved vægtlighed
vinder korteste fisk.
Bemærk, at der måles efter den af NASS-udvalget fastsatte
og tillempede vægt/længde-tabel, der gælder for alle konkurrencer arrangeret af de 4 foreninger og klubber på Als.
Se den på www.syddanske.dk
6. Indvejning:
Fredag
Lørdag
Søndag
17.30 – 18.00
17.30 – 18.00
16.00 – 16.30
Indvejning foregår i Syddanske Lystfiskeres klublokale,
Sundsmarkvej 74, Sønderborg.
Deltagerkort skal forevises ved indvejning.
7. Der kan kun vindes 1 (en) præmie i hver gruppe pr. deltagerkort.
8. Præmieoverrækkelse finder sted søndag mellem kl. 16.30 og
17.30.
9. Alle tvivlsspørgsmål afgøres suverænt af arrangementsledelsen, der forbeholder sig ret til at afvise fisk, som findes uværdige.
Lørdag, den 4. marts
Kl. 00.00 – 24.00
Fiskeriet fortsætter. Der må fiskes hele døgnet.
42 cm
Kl. 17.30 – 18.00
50
cm
Indvejning
i klublokalet, Sundsmarkvej 74.
Søndag, den 5. marts
Kl. 00.00 Fiskeriet fortsætter lige så længe, du har lyst. Husk dog seneste
indvejningstidspunkt, hvis du vil deltage i konkurrencen.
Kl. 16.00 – 16.30
Indvejning i klublokalet, Sundsmarkvej 74.
Kl. 16.30 – ca. 17.00
Salg af amerikansk lotteri med mange flotte præmier.
Kl. ca. 17.00
Velkomst.
Præmiering af den flotteste fisk fra hver af de 3 konkurrencedage.
Den egentlige præmieoverrækkelse til weekendens dygtige og
heldige fiskere.
Lodtrækning på deltagerkort.
Trækning af amerikansk lotteri.
Tak for denne gang.
Bemærk de nye kvoter for havørred fanget i Nybøl
Nor (2 stk. pr. dag) og torsk fanget i den vestlige
Østersø (3 stk. pr. dag).
Følg med på www.syddanske.dk – eller følg os på Facebook
Syddanske Lystfiskere er også Alsiske Kystfiskere, Sønderjyllands Småbådsklub, Alsiske Fluefiskere og Als-Flyderne.
Spørgsmål til konkurrencen
- Claus Smidemann
- Ole Hansen
- Søren Haupt
74 47 40 45 - 60 70 69 18
74 45 80 90 - 41 19 05 92
74 46 15 90 - 21 91 73 07