Månedsnyt - Nordvest Foder

Månedsnyt, februar 2017
OPTIMAL GYLLEHÅNDTERING OG MERE KVÆLSTOF
MED ACTIVE NS
Hvad er Active NS?
Active NS er et 100% naturprodukt, der primært består af tre forskellige typer lermineraler, som er forarbejdet. Denne unikke sammensætning gør, at produktet har en
særdeles højt ionbytteeffekt.
Det unikke pulver har den særlige egenskab at det optager gødning og vand i strukturen
og kun langsomt afgiver det igen. Denne proces gør, at Active NS virker som en buffer for
både gødning og vand, så der ikke sker så stor udvaskning af gødningen til grundvandet.
Derfor virker Active NS også som et jordforbedrende middel.
FORDELE MED ACTIVE NS:







Binder op til 1,2 kg NH3 pr. tons gylle
Mere homogen masse
Flydelag på gylletanke
Nemmere håndtering
Mindre lugtgener – binder NH3
Lettere arbejdsprocesser
Kun 1 oprøring i døgnet
KONTAKT OS OG HØR NÆRMERE OM DENNE NYHED HOS NORDVEST FODER A/S
COMBI-FER
Ædejern til smågrise – undgå det ekstra hul i grisen!

Hæmoglobin-booster

Kun 2 tildelinger pr. kuld

Nul huller, nul stress

Behovsrelateret indtag

Ingen Zink, tilsat kartoffelfibre
Combi-FER anvendes som supplement til jerninjektion (eller anden jernkilde),
hvor der ønskes et højere hæmoglobin-niveau før fravænning.
Combi-FER indeholder udover jern og vitaminer, også diarréhæmmende produkter som fx kartoffelfibre.
Ingen Zink tilsat, da højt zinkindhold (iflg. Canadiske forsøg) har vist øget risiko for anæmi (jernmangel)





Stigende kuldstørrelse resulterer i et lavere jerndepot ved fødslen
Øget spredning i fødselsvægten medfører forskellige vækstkurver i kuldet
Høje tilvækstrater for de størst fødte grise, kan resultere i udtømning af jerndepoter før fravænning
Det lave niveau af jern i somælk formindskes til endnu lavere niveauer ved forøget kuldstørrelse
Forøget tilvækst i de første uger af smågrisenes liv, øger behovet for jern