6060/17 ht/HT/ef 1 GIP 1B 1. Vedtagelse af dagsordenen

Rådet for
Den Europæiske Union
Bruxelles, den 14. februar 2017
(OR. en)
6060/17
OJ CONS 6
EDUC 36
JEUN 16
CULT 12
AUDIO 10
SPORT 5
FORELØBIG DAGSORDEN
Vedr.:
3518. samling i RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION
(uddannelse, ungdom, kultur og sport)
Dato:
Kl.:
Sted:
17. februar 2017
10.00
Bruxelles
1.
Vedtagelse af dagsordenen
Ikkelovgivningsmæssige aktiviteter
2.
Godkendelse af listen over A-punkter
6235/17 PTS A 9
3.
Udkast til Rådets konklusioner om investering i Europas unge med særligt henblik på det
europæiske solidaritetskorps
=
Vedtagelse
5860/17 JEUN 13 EDUC 30 SOC 61 EMPL 44
6060/17
ht/HT/ef
GIP 1B
1
DA
4.
Udkast til konklusioner vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes
regeringer, forsamlet i Rådet, om inklusion i mangfoldighed for at sikre uddannelse af høj
kvalitet for alle
=
Vedtagelse
5741/17 EDUC 25 JEUN 12 SOC 54 EMPL 40
+ REV 1 (es, de)
+ COR 1 (da)
+ COR 2 (it)
+ COR 3 (ro)
5.
Uddannelse som bidrag til social samhørighed og fremme af fælles europæiske værdier inden
for rammerne af det europæiske semester 2017
=
Orienterende debat
(Offentlig debat i henhold til artikel 8, stk. 2, i Rådets forretningsorden)
5740/17 EDUC 24 JEUN 11 SOC 53 EMPL 39
Eventuelt
6.
Undervisningsministerkonference "Securing democracy through education"
(den 22.-23. marts 2017 i Nicosia)
=
Orientering ved den cypriotiske delegation
5861/17 EDUC 31 JEUN 14 CULT 10 SOC 62 JAI 82
6060/17
ht/HT/ef
GIP 1B
2
DA