Indbydelse til arbejdsdage i Oldermandshytten

Indbydelse til arbejdsdage i Oldermandshytten
Fredag17. og lørdag 18. marts 2017
Frivilligt Drenge
og Pige-Forbund
FDF Agedrup
Oldermandsgyden 8
Kære forældre, bedsteforældre, bestyrelsesmedlemmer, ledere og andre interesserede.!
5320 Agedrup
Kredsen har brug for hjælp. Ingen forventer/forlanger at du/I skal deltage begge dage, men det skulle forhåbentlig
kunne lykkes, at sponsere lidt af din/jeres kostbare tid, så dit barn får de bedste betingelser/omgivelser at deltage i
FDF aktiviteter i.
Arbejdsopgaverne er beskrevet i separat arbejdsliste. Tag venligst dit eget værktøj med.
Solen går ned ca. 18.25 de valgte dage.
Af praktiske årsager (bespisningen) er vi nødt til at vide hvornår og hvor meget du/I kan arbejde.
Det vil også være dejligt at vide, hvis du/I er håndværker eller er god til noget specielt, så vi ikke spilder dine/jeres
evner.
Der er følgende arbejdstids-moduler med efterfølgende spisning:
Fredag 14.00 (eller når du kan komme) til 18.30 Spisning med brun SOVS kl. 18.30 til??
Lørdag 09.00 til 13.00 frokost og hygge til 14.00 (10.30 kaffe og kage)
Lørdag 14.00 til 18.00. Spisning med brun SOVS. kl. 18.00 til? (15.30 kaffe og kage)
Der vil være øl/vand/kaffe til de pauser, som naturligt opstår.
Det vil være dejligt, at du/I kan deltage i mindst et gerne flere af de foreslåede moduler. Du/I er naturligvis også på
andre tider, men spise-pauserne er fastlagt.
HVAD SKA´ VI HA
VI SKA´HA SOVS PÅ
Tilmelding gerne inden 10.03 2017 til
Peter = 2192 5115 eller [email protected]
Vi glæder os til at se dig/jer.
Venlig hilsen
KIM Hytteinspektør