Resiliensbegrebet som strategisk værktøj.

11. februar 2017
Resiliensbegrebet som strategisk værktøj.
11. februar 2017
•112.000 indbyggere
•Kommunesammenlægnin
g i 2007
•Eneste by i Norden som
medlem af 100RC
Beliggenhed, størrelse, samarbejde.
•Trekantsamarbejde
Den store Jellingesten i Vejle (960-985)
Kong Harald
bød gøre
disse kumler
efter Gorm
sin fader og
efter Thyra
sin moder –
den Harald,
som vandt
sig hele
Danmark og
Norge og
gjorde
danerne
kristne
va
nd
Havnen
Model af Vejle med simuleringsmuligheder
VIFIN
Smart City
Netværk
og
Funding
Resiliens
Hvad betyder resiliens og
hvordan kan man arbejde med
begrebet i en kommune?
•Tal 2 minutter med din
sidemand/-kvinde om det
Resilience definition
•Building resilience is about making
people, communities and systems better
prepared to withstand catastrophic events
– both natural and manmade – and able
to bounce back more quickly and emerge
stronger from these shocks and stresses.
(http://100resilientcities.rockefellerfoundation.org/resilience)
Vejles udfordringer 1946 og 2007
Smart City – ‘the dark side’
100 Resilient Cities
• The Rockefeller Foundation
gav i 2013 100 mio $ til 100
byer verden over med henblik
på, at disse byer hver for sig
og sammen kan udvikle deres
resiliens.
• Vejle blev en af de 33 første
byer, der blev udvalgt sammen
med byer som Rio de Janeiro,
New York og New Orleans.
Vejle - en lille
resilient og smart
by i et stort
selskab.
100 Resilient Cities
ROUND 3 CITIES
Vejles resiliensprioriteter i 2013
01
Resiliens - digitalisering og velfærdsteknologi
02
Styrkelse af den sociale kapital
03
Økonomisk resiliens
04
Resiliens - oversvømmelse
05
Styrke resiliens blandt tosprogede og socialt udsatte
01
Resiliens - digitalisering og
velfærdsteknologi.
•Demografisk udfordring
og begrænsede
ressourcer
•aktivt medborgerskab
•digitale hjælpemidler
•arbejde i lokalområder
Kommunikationssimulatoren
•
02
Styrkelse af den sociale
kapital
• kulturelle aktiviteter i byområder
med socialt udsatte
• fokus på tosprogede og unge.
• social sammenhængskraft
gennem brugerinvolvering.
• skabelse af formelle og uformelle
netværk.
resiliens - Byhaver i Vejle 2013
03
Økonomisk resiliens
•attraktiv for erhvervsliv og
borgere
•skabe nye jobs
•tiltrække kvalificeret
arbejdskraft
•fastholde arbejdspladser
og arbejdskraft.
04
Resiliens - oversvømmelse
•regnvand og havvand.
•løsninger i samarbejde
mellem den offentlige
sektor, den private sektor
og borgerne.
1946 og 2007 – udfordringer og muligheder
05
Styrke resiliens blandt
tosprogede og socialt udsatte
• kriminalitetsforebyggende strategi
• integration af tosprogede
• udvikling af områder med sociale
problemer
• De socialt udsatte skal bringes i spil
som frivillige; idet det både styrker
den frivillige og øger
frivilligindsatsen
Forening af frivillige
Jeres udfordringer
•Tal 2 minutter med din
sidemand/-kvinde om man kan få
medværdi ud af udfordringerne
BIG U
Rotterdam
Regnvandsbed og ‘vejchikane’ i Vejle
By-netværkets styrke
• Rotterdam, New York og New Orleans – vand
• Paris – terror
• Bristol – Bristol Pounds
• Barcelona – Smart City og blockchain
• Medellin – kriminalitet
• Rom – kulturarv
• Malmø – resiliens-samarbejde mellem kommuner
• Kristiansand – kritisk infrastruktur m.m.
Vejles resiliensstrategi
Borgmester Arne Sigtenbjerggaard
• Medlemskabet af 100 Resilient Cities betyder, at vi har
fået en fantastisk mulighed for at samarbejde med en
lang række internationale aktører om at ruste Vejle til
fremtiden.
• Med vores resiliensstrategi sætter vi fokus på fire
centrale udviklingsområder for vores moderne
velfærdssamfund, nemlig Den Samskabende By, Klima
Resiliens, Social Resiliens og Smart City.
• Med vores resiliensstrategi inviterer vi alle partnere til
handling og samarbejde i udviklingen af morgendagens
resiliente Vejle – et sammenhængende, robust og
bæredygtigt velfærdssamfund.
•
END
Mange takk for invitasjonen og
oppmerksomhet
•
Ib Jespersgaard
•
Vifin.dk