Århus Civile Hundeførerforening Landskonkurrence - DcH

Århus Civile Hundeførerforening
inviterer til
Landskonkurrence
Søndag d. 10.september 2017
Der kan deltages i:
C, B, A og E
Mødested:
Århus civile Hundeførerforening
Ved klubhuset
Paludan-Müllers vej 120
Udlevering af startnumre:
Orientering:
Konkurrencestart:
Frokostpause:
7.30
8.00
8.15
12.00 – 12.30 (så vidt muligt)
Program:
Udleveres ved ankomst.
Husk resultathæfte
Tilmelding:
On-line: www.dch-tilmeld.dk.
Hundeførere fra kreds 3 har fortrinsret, herefter først til
mølleprincippet.
Max. 30 hundeførere i C og B pr. klasse, max. 15 hundeførere pr.
klasse i A og E.
Sidste tilmelding: torsdag d. 10. august 2017
Startgebyr:
C :125,- / B: 150,- / A og E: 250,-
Forplejning:
Forudbestilles ved
tilmelding.
Heldags forplejning inklusiv kaffe og The: 70
Hvis du ønsker heldagsforplejning, så sæt kryds i begge rubrikker
på tilmeldingssiden og indbetal 70 kr + startgebyr.
Morgenmad: 30,00 - Frokost + eftermiddagskaffe 60,00
Der vil være mulighed for at købe drikkevarer, slik og andet godt til
ganen på dagen.
Betaling til:
Kontonr.: 9326 – 0007854269 – ved tilmeldingen
Vigtigt! Notér dit medlemsnr. på betalingen.
Kontaktperson:
Helle Vibeke Larsen 2976 3535 eller [email protected]
Vi glæder os til en god konkurrencedag med jer.
Løbske hunde meldes senest på dagen på 2976 3535
Venlig Hilsen
Århus Civile Hundeførerforening