Strandjagtkoordinator beretning for 2016

Strandjagtkoordinator beretning for 2016
Året 2016 var meget positivt i forhold til interesse for strand og havjagt fra ny jægere, mange
spørgsmål om hvordan kommer vi i gang, hvor må vi gå på jagt og er der nogle foreninger hvor
må/kan låne en skydepram, så man kan afprøve det at være strandjæger.
Men til gengæld er det ikke så tit, at jeg hører fra dem igen, det kan så tolke positivt eller negativt,
jeg vælger det første.
En skole i Røsnæs havde to klasser på strand rens, der er jo en god ide', men de to klasser fandt
mange patronhylster på stranden, det var ikke så godt, de stillede nogle spørgsmål skriftlig, som de
ønskede svar på, jeg kunne godt se, at hvis jeg svarede på dem skriftlig, ville vores sag nemt blive
dårligere, fordi der tit kommer tillægs spørgsmål og hvad med dem , jeg foreslog, at jeg i stedet
kom op på skolen og fik en direkte dialog med lærer og eleverne, så kunne alle spørgsmål blive
besvaret og dermed kunne det ende godt. Man må sige, at efter små to timer var alle spørgsmål
besvaret og jeg har en fornemmelse af, at børnene og lærerne var tilfredse.
Hilsen
Arne Holten