Folkekirkens Nødhjælps Landsindsamling og Ørnhøj

Folkekirkens Nødhjælps Landsindsamling
og Ørnhøj
Igen i år synes vi, det er naturligt, at Ørnhøj Kirke bakker op om
landsindsamlingen 12.marts kl. 10-12, og giver borgerne mulighed for at
støtte. Temaet i år er ” Mennesker i Nød”
Det glæder os, når en husstand venter os med et beløb - stort eller lille,
og vi har forståelse for, at andre ikke ønsker at støtte. Enhver har sine
grunde.
Har du lyst, mulighed (og mod) til at hjælpe os ved indsamlingen et par
timer, vil vi modtage din hjælp med taknemlighed.
Udvalget for Folkekirkens Nødhjælp
i menighedsrådet
Birgit Bech Christensen tlf. 30226196
Ulla Skødeberg tlf. 24422296