fokus på usa

USA Markedsbriefing
Markedet for vedvarende energi EFTER valget
FOKUS PÅ USA
BLIV KLOGERE PÅ
DIN VIRKSOMHEDS
EKSPORTMULIGHEDER I USA
Væksthus Nordjyllands Team Global og House of Energy i
samarbejde med Eksportrådets team af danske specialister
med flere års erfaring fra USA inviterer virksomheder ind til et
spændende arrangement, hvor vi sætter fokus på eksportmulighederne indenfor vedvarende energi i USA, og hvad valget af
Trump kan have af betydning for danske virksomheder.
Der vil efter arrangementet være mulighed for en individuel sparring
med Eksportrådets sektoreksperter fra USA samt konsulenter fra
Væksthuset, House of Energy og Eksportrådet.
USA er Danmarks største handelspartner uden for EU, og i 2015
eksporterede Danmark for omkring 100 mia. kr. til USA. Især inden for
områderne vind, vand og fjernvarme er danske virksomheder ledende,
og efterspørgslen på grøn dansk teknologi er stigende.
Det amerikanske offshore vindmarked udgør et stort potentiale for
danske virksomheder. Vindindustrien i USA er en industri med mere
end 100.000 ansatte, og er derfor en vigtig del af økonomien. I Texas
er der for eksempel flere vindmøller end i England, og den hurtigst
voksende profession i USA er vindtekniker.
Tørke i Californien og manglen på vand i andre stater har resulteret i
et øget politisk fokus på vandteknologi. Den amerikanske industri står
overfor store udfordringer med lokale vandforsyninger samt en nedadgående vandkvalitet. Her er dansk vandteknologi en ideel løsning, og
det har det amerikanske marked fået øjnene op for.
Også vedvarende energi er et varmt emne i USA, og flere amerikanske
universiteter, militærbaser og byer kigger mod fjernvarme som opvarmningskilde. Mange amerikanske universiteter har ambitiøse CO2-mål,
og flere byer har et ønske om at blive energineutrale. Fjernvarme er på
vej frem i USA, og det er nu, det er tid til at investere.
PÅ DAGEN KAN DU ...
HVAD MAN KAN FORVENTE AF DAGEN?
Seniorrådgiver Morten Svendstorp fra den danske ambassade i
Washington D.C. giver sit bud på, hvilken indflydelse det amerikanske
valg vil have på energisektoren i USA, samt hvad der kan forventes i
fremtiden. Jakob Andersen, teamleder for Eksportrådet i Chicago, vil
også give de deltagende virksomheder et indblik i ”Do’s and ”Dont’s”
ved eksport til USA. Her vil der blive gennemgået hvordan Energi og
Miljø-teamet hjælper danske virksomheder ind på det amerikanske
marked, samt gode råd til at håndtere eksport til USA.
Udover at få en dybere forståelse for den politiske situation og det
amerikanske marked for grøn energi vil dagen også byde på mere sektorspecifikke oplæg inden for vind, vand og fjernvarme fra teamlederne
af hhv. Wind Energy Advisory (WEA), Water Technology Alliance (WTA)
og District Heating Advisory (DEA). Hver især vil de uddybe markedssituationen og fremtidsperspektiverne indenfor de specifikke sektorer.
TID OG STED
Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 13:00-17:00
NOVI Science Park, Auditoriet, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Øst
TILMELDING
Tilmeld dig på vhnordjylland.dk senest den 21.februar 2017. Her har
du også mulighed for at booke mini-konsultation med eksportrådgiver
YDERLIGERE INFORMATION
Lars Juhl Hansen, internationaliseringsrådgiver / Eksportrådet
tlf.: 53 54 56 96, mail: [email protected]
Bjarne Brodersen, vækstkonsulent / Væksthus Nordjylland
tlf.: 20 32 05 08, mail: [email protected]
„„ få viden, gode råd og inspiration til nye eksportmarkeder
„„ booke mini-konsultation med eksportrådgiver
„„ netværke med andre virksomheder med eksportplaner
PROGRAM // D. 28. FEBRUAR
12:30 Registrering v/ Frank Bækkelund
13:00 Velkommen, intro til dagens emne v/ Lars Juhl Hansen
Den politiske situation i USA efter valget v/ Morten Svendstop, Seniorrådgiver
13:10 „„Hvilken indflydelse har valget på energisektoren i USA?
„„Hvad er næste skridt, og hvad kan vi forvente?
Do’s and don’ts ved eksport til USA v/ Jakob Andersen Generalkonsul, Chicago
13:30 „„Råd til hvad man skal gøre ved eksport
„„Hvordan vi hjælper danske SMV’ere ind på markedet
Vindmøllemarkedet i USA v/ Jeppe Fredslund, Teamleder, Wind Energy Advisory
„„Markedssituationen indenfor onshore og offshore
13:50
„„Fremtidige perspektiv
„„Hvordan vi hjælper vindvirksomheder
Markedet for vandteknologi til USA v/ Jacob Vind, Teamleder, Water Technology Alliance
„„Markedssituationen indenfor vandteknologi og spildevandsløsninger
14:15
„„Fremtidige perspektiv
„„Hvordan vi hjælper vandvirksomheder
Markedet for fjernvarme i USA v/ Jakob Bjerregaard, Teamleder, Decentralized Energy Advisory
„„Markedssituationen indenfor fjernvarme
14:40
„„Fremtidige perspektiv
„„Hvordan vi hjælper virksomheder indenfor fjernvarme
15:05 PAUSE med kaffe, the og lidt sødt
15:20
Jacob Vind,
Teamleder,
Water Technology Alliance
(WTA)
Jakob Andersen
Generalkonsul, Chicago
Jakob Bjerregaard,
Teamleder,
Decentralized Energy
Advisory (DEA)
Jeppe Fredslund,
Teamleder,
Wind Energy Advisory
(WEA)
USA here we come! v/ Henrik Skov Laursen, CEO, LiqTech Systems A/S (tidl. Provital A/S)
„„Historien om en mindre nordjysk virksomheds eksportopstart i USA; muligheder, udfordringer mm.
Vi bidrager til vækst! v/ Bjarne Brodersen, Vækstkonsulent, Væksthus Nordjylland
15:50 „„Få værdifuld sparring
„„Aktuelle virksomhedsprogrammer
Morten Svendstop
Seniorrådgiver
Systemeksport v/ Preben Birr Pedersen, Cluster Manager, House of Energy
16:05 „„Alene eller sammen til udlandet?
„„Hvordan kan en klynge hjælpe?
16:20 Opsamling v/ Lars Juhl Hansen & Preben Birr Pedersen
16:25 Individuelle samtaler og networking v/ Alle rådgivere
Preben Birr Pedersen,
Cluster Manager,
House of Energy
DE FORSKELLIGE SEKTORER OG FAKTA OM DET DANSKE GENERALKONSULAT I CHICAGO
Det danske generalkonsulat i Chicago er en del af Eksportrådet i USA, som støtter og styrker danske virksomheder på det amerikanske marked blandt
andet indenfor energi, vand og miljø. Eksportrådet i USA omfatter den danske ambassade i Washington D.C., generalkonsulaterne i New York og
Chicago, et handelskontoret Atlanta og et innovationskontor i Silicon Valley.
På konsulatet i Chicago styres eksportindsatsen for de grønne danske virksomheder. Det sker gennem Eksportrådets tre specialist teams Wind Energy
Advisory (WEA), Water Technology Alliance (WTA) og District Energy Alliance (DEA). Alle tre specialistteams består af brancheanerkendte specialister.
Læs mere om:
 Eksportrådet i USA  Water Technology Alliance  Wind Energy Advisory  District Energy Advisory