undersøgelsen

Dybdegående spørgeskemaundersøgelse
Nærværende rapport dokumenterer et udpluk af resultaterne af en
spørgeskemaundersøgelse foretaget af Specialbandager.dk A/S i perioden
marts til april 2015. Undersøgelsen sætter fokus på livskvalitet og
virkningerne ved brugen af JoViPAK bandagen
Brugerundersøgelse
Undersøgelen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse inspireret af
”Quality of Life (EQ-5D)”, som er et standardiseret ikke-sygdomsspecifikt
(generisk) måleinstrument, der beskriver og evaluerer helbredsrelateret
livskvalitet
JoViPAK & Specialbandager.dk
Specialbandager.dk A/S har forhandlet JoViPak bandager igennem de sidste tre år. JoviPak er
et amerikansk firma etableret for ca. 15 år siden af lymfeterapeut, JoAnn Rovig
JoViPAk
JoViPak er et amerikansk firma etableret for ca. 15 år siden af lymfeterapeut, JoAnn Rovig.
JoAnn har selv været brystopereret.
Produktionen af JoViPak-bandager foregår i Seattle, USA og er i dag førende på det globale
marked. JoViPak leverer et stort udvalg af produkter til behandling af akut og kronisk
lymfødem og andre ødemer forårsaget af blandt andet venøs insufficiens.
Produktsortimentet omfatter bandager til stort set alle kropsdele og indlæg/pads.
Specialbandager.dk
Specialbandager.dk A/S har igennem de sidste tre år lejlighedsvist fået feedback fra
brugerne om den effekt de har fået ud af bandagen. Derfor er der et ønske om at skabe et
bedre og mere dokumenteret overblik over virkningerne ved brugen af JoViPak bandagen.
Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er således at afdække JoViPaks virkninger på
lymfødem og finde eventuelle sammenhænge mellem brugen af JoViPak bandagerne
(efterfølgende benævnt JoViPak) og påvirkningen på lymfødemet.
Svarprocent
Ud af de alt 151 udsendte spørgeskemaer har vi modtaget besvarelser fra i alt 83 personer
Karakterfordeling
”På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst: Hvor stor en gavn har du så haft
ved at anvende JoViPak?”
er der givet karakterer som vist her.
Samlet har mere end 66% af personerne givet en karakter på 8 eller derover, hvorfor det
kan konkluderes, at der er udbredt tilfredshed med JoViPak.
Karakterfordeling - fortsat
De personer, der har brugt JoViPak længst tid, ser ud til at være de personer, der har mest
glæde af den
Blandt de, der har anvendt JoViPak mellem et halvt til et helt år har 65% givet en karakter på
over 8.
For de personer, der har anvendt JoViPak i mere end 1 år har 83% givet en karakter på 8
eller derover.
Effekten af JoViPAK
Der er godt 70% flere personer i kategorierne ”Fremragende”, ”Vældig god” og ”God” efter
brug af JoViPak i forhold til situationen før brug af JoViPak
Sammenhæng mellem tilfredshed med JoViPak og det antal timer, den anvendes
Størstedelen af de personer, der anvender JoViPak, anvender den omkring 8 timer pr.
døgn, svarende til en fuld nat.
Ikke overraskende stiger tilfredsheden med anvendelsen af JoViPak, eller anvendelsen af
JoViPAk stiger med tilfredsheden. I den største gruppe (8 timers brug pr nat) har ingen givet
dårlig karakter, ca. 26 % har givet middel karakter medens 74% har givet god karakter.
Har lymfødemet ændret sig?
På spørgsmålet om hvorvidt lymfødemet har ændret sig, svarer 70% bekræftende tilbage.
30% mener ikke, deres lymfødem har ændret sig.
Blandt de personer, hvis helbredstilstand er i den ”særdeles gode ende” (personer, der har
karakteriseret deres generelle helbredstilstand som ”fremragende eller ”Vældig god”) har
ca. 75 % svaret bekræftende tilbage.