ved at benytte standardfortrydelsesformularen

FORTRYDELSESFORMULAR
Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten
gøres gældende.
Til:
Me Mori
att. Therese Krogh Andresen
Glentevej 27 2tv
7000 Fredericia
- Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten
gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer:
Varenummer:_______________________________________________________
__________________________________________________________________
Varenavn:_________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
- Bestilt den: ___________________________________________________
- Ordrenummer: ___________________________________________________
- Bestilt af (navn): _____________________________________________
- Bestillers adresse: ____________________________________________
- Bestillers underskrift og dato for retunering:
__________________________________________________________________