Anvisning för inkoppling

Anvisning för inkoppling
ANV176
40354
SV
Svart = Jord
Röd + = Blixtljus
Vit + = Fast sken
2016-10-10
Om man man kopplar svart till jord och vit till + så lyser lampan med fast
sken hela tiden, som t ex sidomarkering. Kopplar man även röd till exempelvis
backljuset så övergår lampan till blixtljus när backen läggs i.
Slätthultsvägen 12 • 474 31 Ellös
Tel 0304-751010 • Fax 0304-751011
www.oie.se • [email protected]
Anvisning til tilkobling
ANV176
40354
DA
Sort = Jord
Rød + = Blinklys
Hvid + = Fast lys
2016-12-28
Hvis du kobler sort til jord og hvid til +, så lyser lampen med fast lys hele tiden,
f.eks. som en sidemarkering. Kobler du også rød til f.eks. baglygten, så ændres
lampen til blinklys, når der skiftes til bakgear.
.1
EST 957
SPAREPARTS AND EQUIPMENT
Slätthultsvägen 12 • S-474 31 Ellös
Tlf. +46 304-751010 • Fax +46 304-751011
www.oieparts.dk • [email protected]
Anvisning for tilkobling
ANV176
40354
NO
Svart = Jord
Rød + = Strobelys
Hvit + = Fast lys
2016-12-28
Hvis man kobler svart til jord og hvit til +, så lyser lampen med et fast lys hele
tiden, som f.eks. sidemarkering. Kobler man også rød til for eksempel baklyset,
så går lampen over til strobelys når reversen aktiveres.
.1
EST 957
SPAREPARTS AND EQUIPMENT
Slätthultsvägen 12 • S-474 31 Ellös
Tlf. +46 304-751010 • Faks +46 304-751011
www.oieparts.no • [email protected]
Kytkentäohje
ANV176
40354
FI
Musta = maadoitus
Punainen + = välähdysvalo
Valkoinen + = jatkuva valo
2016-12-28
Jos musta kaapeli kytketään maadoitukseen ja valkoinen +:aan,
lamppu palaa jatkuvasti, esimerkiksi sivumerkintänä. Jos myös
punainen kytketään esimerkiksi peruutusvaloon, lamppu siirtyy
välähdysvalotilaan, kun peruutus alkaa.
.1
EST 957
SPAREPARTS AND EQUIPMENT
Slätthultsvägen 12 • SE-474 31 Ellös
Puh. +46 304-751010 • Faksi +46 304-751011
www.oieparts.fi • [email protected]
Instruction for connection
ANV176
40354
EN
Black = Earth
Red + = Hazard light
White + = Fixed light
2016-12-28
If you connect the black to earth and the white to + the lamp lights with a fixed
light all the time, as a side marker light. If you connect the red to e.g. the reversing
light, the lamp changes to a hazard light when reverse is engaged.
.1
EST 957
SPAREPARTS AND EQUIPMENT
Slätthultsvägen 12 • S-474 31 Ellös
Tel. +46 304-751010 • Fax +46 304-751011
www.oieparts.com • [email protected]