Læger og sygeplejersker til Region Sjælland

Læger og sygeplejersker til Region Sjælland
Der er ingen tvivl - vi skal kæmpe med alle midler, for at få flere læger og sygeplejersker til
Region Sjælland - for vores borgere har lige så meget krav på god og kvalificeret
lægehjælp, som alle andre borgere i Danmark.
Læger:
Én af måderne at få flere læger på, kan være at få et medicinsk fakultet til RUC, for vi véd fra de
andre 4 regioner, at lægerne ofte bosætter sig og arbejder, dér hvor de uddannes.
Men - det kan ikke stå alene.
Der er flere andre parametre der også skal arbejdes med, lad mig blot nævne nogle af dem her:
Der er afdelinger på sygehusene som ingen rekrutterings- eller fastholdelsesudfordringer har,
mens andre afdelinger på samme sygehus har endog store udfordringer. Hvorfor er det sådan?
Kunne vi ikke med fordel se på hvilke årsager der er?
Jeg kender ikke svaret, men det kunne være noget med arbejdsmiljø, faglige miljøer, ledelse eller
noget helt andet.
Måske en imageændring kan gøre en forskel, så vi ikke længere ser disse forskelligheder, så alle
patienter har lige muligheder for at blive behandlet af læger med de rette kompetencer.
Sygeplejersker:
I forhold til sygeplejersker, så er de også en mangelvare, og da der er så godt som ingen ledighed
er inden for hverken sygeplejerskerne eller social- og sundhedsassistenterne, så er løsningen
heller ikke bare at nævne opgaveglidning.
En analyse fra Dansk Sygeplejeråd viser, at mere end 1400 sygeplejersker pendler ud af regionen
hver dag, mens kun ca 500 pendler ind - det betyder altså et nettotab på over 900 sygeplejersker.
Hvis vi kunne beholde nogle af dem hjemme i egen region, til gavn for vores egne patienter, så vil
det gavne rigtig meget for såvel patienter som for for de sygeplejesker der er på de afdelinger som
mangler sygeplejersker.
Også her kan man se på sammenhænge over årsagerne til at nogle afdelinger ingen problemer
har med at rekruttere- og fastholde medarbejdere, er det:
• arbejdsmiljø?
• faglige miljøer der mangler?
• ledelsesudfordringer?
• løn, herunder stedtillæg og mulighed for tillæg til lønnen?
• infrastruktur? Er det lettere at komme fra feks Næstved til København end til Slagelse?
• Eller er det helt andre årsager der gør sig gældende?
Jeg kender ikke svarene, men som medlem af Regionsrådet med ansvar for området, så
interesserer jeg mig for, at vi får løst udfordringerne for såvel mangel på læger som sygeplejersker,
og det vil klæde Regionsrådsformand, Jens Stenbæk at iværksætte en undersøgelse, som kan
afdække årsagerne, så vi kan sætte målrettet ind med gode løsninger, som kan forandre- og
forbedre forholdende for såvel patienter som for vores ca 17.000 medarbejdere.
Kirsten Rask
Regionsrådsmedlem Region Sjælland (A)