DANVA

DANVA
Dansk Vand- og
Spildevandsforening
Skatteministeriet
Implementeringscenter for Inddrivelse
Nicolai Eigtveds Gade 28
1402 København K
e-mail: [email protected]
Att.: Programchef Thomas Monefeldt
Skanderborg, den 14. februar 2017
hsa/CEL
Inddrivelse af forsyningsselskabernes fordringer
DANVA medlemmer er af Implementeringscenteret for Inddrivelse blevet bedt om at besvare en række
spørgsmål i forbindelse med inddrivelse af krav, der er overgivet til SKAT i perioden fra den 1. september
2013 og frem.
Da vandselskaberne siden 2010 har skullet anvende SKAT som inddrivelsesmyndighed, har selskaberne
imidlertid også overgivet en række krav forud for den 1. september 2013. En del af disse krav er omfattet af
de skridt, der blev foretaget for at hindre forældelse i forbindelse med standsningen af EFI (lov 1253 af
17/11/2015). Men disse krav ses ikke at indgå i arbejdet med at identificere krav, som med en høj grad af
sikkerhed må antages at være retskraftige (ikke forældede).
Da hensigten med lovændringen er at sikre alle retskraftige fordringer, der er overdraget til SKAT til inddrivelse mod utilsigtet forældelse, herunder også fordringer der ikke var indberettet via EFI, og da det er blevet
fastholdt, at selskaberne ikke selv må forestå inddrivelsen, skal DANVA bede Implementeringscentret for
Inddrivelse om at oplyse sine planer for at sikre inddrivelse af de fordringer, der er modtaget af SKAT forud
for den 1. september 2013.
Da baggrunden for denne anmodning er ønsket om at kunne berolige vores medlemmer i forhold til, at disse
krav også vil blive inddraget, før de er forældede, skal vi bede om en tilbagemelding snarest - ikke mindst
fordi udsendelse af spørgeskemaet har givet anledning til bekymring herom.
Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen
DANVA
Vandhuset • Godthåbsvej 83 • 8660 Skanderborg • Tlf.nr.: 7021 0055 • Fax: 7021 0056
[email protected] • www.danva.dk