DEF Åbent brev - Dansk El

Midtjylland
Holstebro, februar 2017
Banetoften 54
7500 Holstebro
Tel: +45 97 41 33 55
Til medlemmer af Dansk El-Forbund Midtjylland
Eller
Du inviteres til et seminar om hvordan, vi skal dokumentere
elinstallationer og gruppetavler
Lucernevej 77
8920 Randers NV
Tel: +45 86 43 82 46
[email protected]
Tirsdag den 16. maj 2017 kl. 17.00 – 21.00
www.def.dk/midtjylland
Banetoften 54, Holstebro
Program
Kl. 17.30 - Velkomst og aftensmad.
Michael Mahler, fra IGE + XAO Nordic, vil på mødet
fokusere på de krav der stilles til dokumentation, af
bygningsinstallationer og tavleanlæg.
 Hvordan laver vi en opmåling, der kan blive en
kundetilbud.
 Retningslinjer for hvordan elinstallationer og
tavleanlæg skal dokumenteres
 Eksempel på hvordan man korrekt dokumenterer
elinstallationer og tavleanlæg
 Hvordan aktivere og afleverer vi vores dokumentation
til kunderne.
En kort orientering fra afdelingskontoret.
Kl. 21.00 – Afslutning.
Du bedes tilmelde dig snarest og senest den 11. maj 2017, på hjemmeside
www.def.dk/midtjylland ”Arrangementer ”eller på Tlf. tlf. 9741 3355.
Med venlig hilsen
Dansk El-Forbund Midtjylland
Vi sørger for
Danmarks
elektrikere