koncert med Lis Sørensen

13
N Y K Ø B I N G F. T E AT E R
KONCERT MED
LIS SØRENSEN
KLUB FT HAR SKAFFET BILLETTER TIL KONCERTEN
MED LIS SØRENSEN PÅ NYKØBING F. TEATER,
LØRDAG 25. MARTS 2017 KLOKKEN 20.
i
når hun
ndeveje e sange
la
e
k
s
n
y
de da
både n m der
n tur på
e. Med
u
endnu e r og musikhus øde sit publik
e
g
ta
t
e
m
d
t
la
a
ti
te
l
s
r
ti
le
la
il
k
ig
r
sp
der Lis s
danske
nsen stå
Lis Søre 17 gæster de s i bagagen glæ
e
0
it
2
h
og størr
f
t
foråre
et større ory lane,
række a
e
n
rl
e
e
s
p
n
n
re
mem
Lis Sø
samt e er allerbedst.
agkaned ad
, favner
n
entrum både en rejse sprællevende b er til
c
hvor hu
i
l
a
k
o
r
v
d
g
e
r
e
o
e
b
e
rk
n
a
d
e
k
n
tæ
ls
en
gs
ere
se
varme o
hendes
it impon
den, som
Med sin , og en aften i blikket. Med s n skarpt i nuti ikere.
e
ss
m
øje
publiku rgisk væren i står Lis Sørens af danske kla
n
r,
ne
de af:
og en e hits fra 4 årtie ge til samlinge
asmusbeståen
n
f
talog, a skaber nye sa
pstilling uitar), Steen R
o
ld
o
h
e
d
(g
e
d
g
h
n
e
ra
ig
g
stad
nas K
emra
uitar), Jo
ste og fr
alen.
un sin fa Poul Halberg (g er).
h
r
a
h
kker i s
Med sig andorff (bas), ertsen (tromm ser på stoleræ
d
h
iv
Jette Sc oard) og Jan S erede siddepla
køb
m
Hus i Ny
sen (key pladser er num
Czarens t og finder
t
n
s
ra
r.
T
u
e
F
s
e
ta
plad
Klub
l teatr
på res
over 85
r man ti
middag
Vi råder
-retters r middagen gå restauranten.
to
n
e
i
v
e
n nyder ken 17.15 - eft år vi mødes på
oncerte
Inden k r vi mødes klok e udleveres, n
f:
rn
o
består a
bing, hv i salen. Billette
enu, som
m
s
rs
d
e
tt
la
sin p
r 2-re
sn lække
ensat e
kaidogræ
m
askinke
m
a
s
r
a
d Parm g demiglace ho
h
rø
T
p
F
s
b
g
Klu
lles o
øfler o
es risso
o med tr
perisott filet med pomm
m
a
v
n
S
:
er prise
FORRET : Helstegt okse
nnenter
o
T
b
E
a
R
D
e
E
k
HOV
ré.
For ik
elleripu
kroner.
kar og s
er 598
r
te
n
e
n
on
kroner.
ende ab
Pris 20
Folketid
i salen.
s
e
g
Pris for r.
n
ri
medb
ne
må ikke
698 kro
Overtøj
t.
e
v
ræ
påk
OBE er
GARDER
LØRDAG
25. MARTS 2017
KL. 20
INKLUDE
RET I PR
PRIS FOR FT- ABONNENTER
598,
IKKE ABONNENTER 698,PRISEN ER INKL. MIDDAG
ISEN:
2-retters
m
Billet til ko enu
n
pladser i cert med Lis Søre
salen.
nsen - n
RING OG
ummered
BESTIL
Tilmeldin
gk
23 46 20 an ske Klub FT p
å te
0
klokken 9 0 tirsdage til og m lefon
-1
ed torsda
Uden for 2.
ge fra
telefontid
en kan tilm
mail til
eldingen
ske på
rejseklub
be
Vi skal bru [email protected]
k
ge oplysn
telefonnu
ing om na
m
vn
abonnem mer, antal billette , adresse,
r samt eve
entsnumm
ntuelt
er.
Der frems
endes be
kræftelse
indenfor 3
samt opk
rævning
Arrangem uger.
entet gen
nemføres
tilmelding
ved minim
er. Vi råd
er over 8
5 pladser. um 40
e