Takstblad 2017 Køge Varme A/S

Takstbladet mangler Køge Byråds legalitetsgodkendelse
Takstblad 2017
Køge Varme A/S
Kr.
2016
ekskl. moms
2016
incl. moms
2017
ekskl. moms
2017
incl. moms
Driftsafgifter
Energipris kategori I Centerbebyggelsen kr./MWh
364,80
456,00
346,56
433,20
Energipris kategori II Lynggården kr./MWh
291,84
364,80
277,25
346,56
Energipris kategori III Svømmehallen kr./MWh
364,80
456,00
346,56
433,20
Effektafgift pr. kWh
209,76
262,20
199,27
249,09
3,65
4,56
3,47
4,34
Afgift på cirkuleret vand pr. m3
Tilslutningsafgifter
Investeringsbidrag (inkl. i grundprisen)
0,00
0,00
0,00
0,00
Efter regning
Efter regning
Efter regning
Efter regning
Rykkergebyr
100,00
100,00
100,00
100,00
Lukning
200,00
200,00
200,00
200,00
Genåbning
200,00
200,00
200,00
200,00
Tilslutningsafgift
Gebyrer
Rente ved for sen betaling
Diskontoen+8%
Diskontoen+8%
Diskontoen+8%
Diskontoen+8%