Indkaldelse til generalforsamling d. 28. marts 2017

GRUNDEJERFORENINGEN
ENGGÅRDEN 2680 SOLRØD STRAND
Solrød Strand, den 12. februar 2017
Ordinær generalforsamling
afholdes
tirsdag den 28. marts 2017 kl. 1930
i biblioteket 1. sal, mødelokale 25
Forslag eller sager der ønskes optaget på dagsordenen, kan sendes på mail til
[email protected], eller afleveres skriftligt til bestyrelsen nr. 35, 48, 77, 82 og 89 senest
tirsdag den 28. februar.
Kun forslag eller sager, der er optaget på dagsordenen, kan afgøres på
generalforsamlingen.
Fuldmagter accepteres ikke
Dagsorden udkommer senest 14 dage før generalforsamlingen og kan ses på vores hjemmeside
www.litorinaparken.dk eller facebook
Siden 2015 har det været muligt at tilmelde sig information fra bestyrelsen via link på hjemmesiden.
Desværre har under halvdelen af husene tilmeldt sig. Den manglende tilmelding betyder ekstra papirarbejde og udgifter for foreningen til trykning. Al kommunikation med det off. foregår jo elektronisk, så
det burde også kunne praktiseres her. Gå ind på www.litorinaparken.dk og tilmeld jer.
Med venlig hilsen
bestyrelsen
1