Salmemaraton i Anna den 7. marts kl. 17.00

Salmemaraton
i Nørrebros kirker
For
års
akt
ivit
et p
å Nø
rreb
Folkekirken på Nørrebro inviterer til
et forrygende sangarrangement,
hvor det nye salmebogstillæg 100 salmer skal
synges igennem.
ro
Hver 14. dag mødes vi fra kl. 17.00 til 18.30 i en af Nørrebros kirker
og synger udvalgte salmer akkompagneret af kirkens organist og
introduceret af en af præsterne.
Hver gang er der opvarmning samt en pause med kaffe og lidt at
spise. Deltag når du kan og vil, der er ingen binding eller tilmelding. Arrangementerne er gratis, og vi håber, at mange vil have
lyst til at krydse sognegrænserne og gå på opdagelse i Nørrebros
kirker og synge af karsken bælg.
Forårsprogram:
TIRSDAG DEN 7. MARTS i Anna Kirke,
Bjelkes Allé 19
TIRSDAG DEN 21. MARTS i Sankt Stefans Kirke, Nørrebrogade 191
TIRSDAG DEN 4. APRIL i Sankt Johannes Kirke, Blegdamsvej 1
TIRSDAG DEN 25. APRIL i Hellig Kors
Kirke, Kapelvej 38
TIRSDAG DEN 9. MAJ i De Gamles Bys
Kirke, Edith Rodes Vej 6