Hent kontaktfamilieformularen

EFTERSKOLE 2017/2018
ANGAJOQQAARSIATUT
AKUERSISSUT
SAMTYKKE ERKLÆRING SOM
KONTAKTFAMILIE
Atuartup aqqa:*
Elevens navn:
CPR nr:*
Naqinnerit angisuut atorlugit allagit/ Skriv med blokbogstaver
Efterskolip aqqa:*
Efterskolens navn:
Efterskolip sumiffia:*
Efterskolens adresse:
Oqarasuaat / Telefon nr:
Efterskolip nittartagaa:
Efterskolens hjemmeside:
Efterskolip E-mailia:*
Efterskolens E-mail:
Angajoqqaarsiat aqqi:*
Kontaktfamiliens navn:
Najugaq:*
Adresse:
Oqarasuaat/Telefon nr: *
E-mail:*
Atuartoq Qallunaat Nunaannut tikikkuni angajoqqaarsianit uani aaneqassaaq:*
Ved elevens ankomst til Danmark henter kontaktfamilien eleven i:*
København
Odense
Angajoqqaat angalaqatigissavai/
Rejser med forældre
Aarhus
Aalborg
Aallertussap aqqa/
Afhenterens navn:______________________________
Tlf/Mobil:_____________________________________
Danmarkimi efterskolimiinnermut tapiissuteqartarneq pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat
nr. 22, 23. december 2013-imeersoq malillugu peqqussutaavoq atuartoq efterskolimiinnermini angajoqqaarsiaqassasoq. Atuartup angajoqqaarsiassaqarnissaa angajoqqaat akisussaaffigaat.
Nalunaarut uani takuneqarsinnaavoq: www.lovgivning.gl
Det er jf. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. december 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark
et krav at efterskoleelever har en kontaktfamilie.
Det er forældrenes ansvar at finde en kontaktfamilie til deres barn.
Henvisning til bekendtgørelsen: www.lovgivning.gl
* IMMERSORNEQASSAPPUT / SKAL udfyldes
Side 1 af 2
Angajoqqaarsiatut akuerivara pisussaallunga makkuninnga:
Som kontaktfamilie er jeg indforstået med:
Atuartoq tikippat aassallugu, angerlalernermilu timmisartoqarfimmut Københavnimut aallariartuullugu
At afhente eleven ved ankomst og bringe til
Københavns Lufthavn ved hjemrejse
Ulloq atualeqqaarfiusoq Efterskolimut ornigutissallunga. Ledsage eleven til efterskolen den 1. skoledag
Atuanngiffinni ukiakkut, juullikkunni, ukiukkut, poorski- At have eleven på besøg i ferier fx. Efterårs-, Jule-,
mi il.il. atuarfiup weekendini matoqqaffiini atuartoq
Vinter-, Påske-, Pinse-m.m., samt i
tikeraartorisarumallugu. Tassunga atatillugu atufriweekend’er. I denne forbindelse agter jeg at
artup efterskole atuarfia saaffiginiarpara
skaffe ferieplan fra efterskolen.
atuanngiffiusussat pineqartut allassimaffianik piniaSe skolens hjemmeside.
rlunga.
Nogle efterskoler forlanger, at eleven, under sygEfterskolit ilaasa atuartoq napparsimalissagaluarpat
dom skal opholde sig udenfor efterskolen. Derangerlarsimaffimmi peqqissaqqusarpaat.
for kan eleven være hos mig, hvis dette skulle
Taamaattoqassagaluarpat efterskolip piumasarissske.
appagu, atuartoq napparsimaleraluaruni angerlarsimaffitsinniissinnaavoq.
Jeg forpligter mig til at have eleven boende hos mig
ved skoleafslutning og indtil eleven rejser til
Allatut isumaqatigiittoqarsimanngippat atuarneq naamGrønland, og bringer eleven til lufthavnen ved
massippat atuartup Nunatsinnut aallarnissaata
hjemrejse.
tungaanut najugaqartissavara, atuarunnaarpallu
mittarfimmut aallariartuullugu.
Jeg har lavet aftale med elevens forældre omkring
betaling af studierelevante udgifter i forbindelse
Atuartup angajoqqaavi isumaqatigereerpakka, qulaani
med opholdet, såsom til transport, lommepenge
pineqartut aningaasartuutaat qanoq akilerneqassam.m.
nersut pillugit, tassa angalanernut aningaasartuutit
kaasarfimmiussat il.il.
Så vidt muligt at møde op til forældremøder på
Efterskolen
Efterskole angajoqqaanik ataatsimiigiaqqusippat sapinngisamik ornigutissallunga.
En god kontaktfamilie er en vigtig del af et succesfuldt efterskoleophold i Danmark. Hvis en elev
Danmarkimi efterskolernissaq iluatsilluartumik ingerlasmister sin kontaktfamilie, vil eleven blive nødsasappat, angajoqqaarsiat pingaarluinnartumik inissiget til at tage hjem fra efterskoleopholdet. Dersimasuupput. Atuartoq atuarnermi nalaani angajoqfor er det vigtigt at den kommende kontaktfamiqaarsiassaarukkaluaruni angerlartariaqalissaaq.
lie er opmærksom på, at det ikke kun er på skrift
Taamaattumik angajoqqaarsiassat eqqumaffigissade er kontaktfamilie, men sørge for at skabe en
vaat atsiornerinnakkuinnaq angajoqqaarsiaasgod kontakt til eleven allerede inden efterskolesannginnamik, atuartoq efterskolemi aallartinnginstart.
nerani pingaaruteqarpoq attavigillualereersimassallugu.
Ataani atsiortutut akuerivara, efterskolemi atuartumut
angajoqqaarsiaajumallunga nalunaarutit allassimasut malillugit.
Ulloq / Dato
Angajoqqaarsiat atsiornerat / Kontaktfamiliens underskrift *
Illoqarfik / By
Qulaani nalunarutit allassimasut malillugit, ataani
atsiortutut akuerivara, qitornatta isumagineqarnissaanut
angajoqqaarsiat pisussaatitaasutut akueralugit.
Ulloq / Dato
Undertegnede bekræfter ved underskrift, at jeg forpligter
mig til at være kontaktfamilie for efterskoleeleven i henhold til informationer på denne kontrakt.
Undertegnede bekræfter ved underskrift, at jeg er indforstået med overdragelsen af de overfor beskrevne forpligtigelser til kontaktfamilien.
Angajoqqaat atsiornerat / Forældrenes underskrift *
Illoqarfik / By
* IMMERSORNEQASSAPPUT / SKAL udfyldes
Side 2 af 2