GENERALFORSAMLING 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

”Klubben bliver, hvad vi i fælleskab gør den til”.
Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg.
Den 13. februar 2017
GENERALFORSAMLING
Der indkaldes til ordinær generalforsamling,
Tirsdag d. 7. marts 2017, kl. 1200 – Spisning
Tilmelding til spisningen. Bindende tilmelding ved deltagelse i spisning senest den 28. februar
2017. Der er fælles spisning for medlemmerne af Foreningen af Politipensionister og Seniorklub
Aalborg.
DAGSORDEN til Seniorklub Aalborg.s generalforsamling.
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag. (evt. forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen)
6. Valg til bestyrelsen.
a) Henning Mathisen, Arne Vegger, Anthon Hald, (villige til genvalg). Jens
Bent Christensen, ønsker at udtræde af bestyrelsen
b) Suppleanter – nuværende er Torkild Carlsen og Bodil Fristrup
7. Valg af revisorer.
a) Erik Christensen og Hans Jørgen Vinkler
b) Revisorsuppleant. Steen Christensen
8. Valg af fanebærere – nuværende Henning Mathisen og Gorm Jespersen
9. Eventuelt.
Bestyrelsen