Udkast - fastsættelse af rentetriggere.docx

Til
Nasdaq Copenhagen
16. februar 2017
Fastsættelse af rentetrigger
Nykredit-koncernen har afsluttet obligationssalget ved refinansiering af Tilpasningslån med årlig rentetilpasning pr. 1. april 2017.
Niveauet for rentetriggeren på de 1-årige rentetilpasningsobligationer, der kan udløse forlængelse af løbetiden ved næste års refinansiering, er herefter fastsat.
ISIN
Rentetrigger
DK000951196-6
4,61%
DK000951102-4
4,69%
DK000951226-1
4,99%
Flere oplysninger om rente triggere samt obligationssalget kan ses på nykredit.dk.
Spørgsmål kan rettes til Kim Brodersen, Finansafdelingen, på tlf. 44 55 24 21 eller
Kommunikation på tlf. 44 55 14 50.
Nykredit
Kalvebod Brygge 1-3
1780 København V
Tlf. 44 55 10 00
Nykredit Realkredit A/S
CVR-nr. 12 71 92 80
www.nykredit.dk