Lasso X - Service Platform

JakobBechBenediktson– tlf.60409090– [email protected]
Lasso- Hvemervi?
• Markedsdataløsningerbaseretpåoffentligdata.
• Fokuseretpåatløsekonkretebehoviforskelligebrancher– med
branchensomeksperter.
• Eksistereti3år– 9medarbejdere.
Markedetforerhvervsdata
Tidligeredataleverandører
Grunddataprogrammet– ogden
fællesoffentligedigitaliseringsstrategi:
Datasource
Datasource
Datasource
Datasource
DEMO
Signup tilLassosløsningerpåhttp://signup.lassox.com ellerseLassoNews(robotgenereredenyheder)påwww.lasso.dk