Partnerskabets Årsdag 2017 - Partnerskabet for brint og

SÆT KRYDS I KALENDEREN
Årsdag for Partnerskabet for Brint og Brændselsceller
Et internationalt blik på brint i
fremtidens energisystem
Tirsdag den
25. april 2017
Kom med når Partnerskabet inviterer til Årsdag 2017 på
Christiansborg, hvor der vil være fokus på brint i fremtidens
energisystem.
Dagen starter kl. 10.oo hvor Partnerskabets bestyrelsesformand
Theiss Stenstrøm og trafikordfører fra Venstre Kristian Pihl Lorentzen
byder velkommen. Dagen vil sætte fokus på både danske og
udenlandske erfaringer med udnyttelse af brint i forskellige
sammenhænge – og ikke mindst samspillet mellem Danmark og
omverdenen.
Der vil være forskellige oplæg; bl.a. får vi et statusbillede på det
danske og europæiske brintlandskab og vi får også besøg fra flere
internationale talere, der giver deres perspektiv med.
Årsdagen finder sted i Fællessalen på Christiansborg 10.00 –
13.00. Efter arrangementet afholder Partnerskabet
generalforsamling i Energiens Hus (kun for medlemmer).
Tilmelding med fulde navn, telefon og organisation kan ske til
[email protected] inden den 11. april 2017.
Det endelige program vil ligge fast i slutningen af marts måned.