Fuldmagt - Udenlandsk Pension

Send til:
Udbetaling Danmark
Udenlandsk Pension
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød
Fuldmagt til sag om udenlandsk pension i Udbetaling Danmark
Dine oplysninger
Navn:
Cpr-nr.:
Oplysninger om partsrepræsentant
Navn:
Cpr-nr.:
Adresse:
Tlf.:
Udfyld enten 1. Fuldmagt uden begrænsninger eller 2. Begrænset fuldmagt
1. Fuldmagt uden begrænsninger
Jeg giver med min underskrift fuldmagt til at:
fuldmagtshaver træder i mit sted under behandling af min sag i Udbetaling Danmark, Udenlandsk Pension. Det
betyder, at al mundtlig og skriftlig kontakt sker mellem Udbetaling Danmark, Udenlandsk Pension og fuldmagtshaver.
2. Fuldmagt med begrænsninger
Jeg giver med min underskrift fuldmagt til at fuldmagtshaver må:
Drøfte min sag telefonisk eller skriftligt med Udbetaling Danmark
Underskrift og dato
Din underskrift:
Dato: