Dias nummer 1

De måske dannede
Anne Mette Thorhauge
Formand, Medierådet for børn og unge
De måske dannede…
• Myten om den digitale indfødte
• Hvad vil vi med den digitale dannelse?
• Dannelse som en aktiv brugerkultur
• Medinddragelse – men hvordan?
Myten om den digitale indfødte
Den digitale indfødte (Prensky 2001)
• Fra pædagogisk koncept til betegnelse for en hel generation
• Fra teori om læringsstil til antagelse om på forhånd given
viden og på forhånd givne kompetencer
Begrebets begrænsninger
• Fødeår som eneste (og vilkårlige) forklaringsramme
• Teknologisk determinisme
• Skygger for andre pædagogiske perspektiver
Privacy som eksempel
Privacy som eksempel
• Privacy knyttet til sociale relationer
– Dem man kender
– Håndteres gennem praksis
– Punktvis og brugsorienteret viden
• Privacy knyttet til platform
– Medier og platforme
– Håndteres gennem refleksion og politisk stillingtagen
– Kritisk og refleksiv viden
Men hvad vil vi med den digitale dannelse?
Men hvad vil vi med den digitale dannelse?
• Vægtning af medborgerskabsperspektivet
• Kobling af it-faglighed til et mere overordnet
dannelsesprojekt
• Flytte børn fra forbrugerrolle til rolle som aktiv
medskaber
Digital dannelse på skolerne – måske?
2 udfordringer og 1 case..
Kasper Koed
It-didaktisk konsulent UCC
• Det store kommune-lotteri
• Kapacitetsopbygning
– strategi og organisering
• Fra forandring til forankring
– varige tiltag?
Hvor blev den digitale dannelse af?
• Fælles mål og
vejledninger gode og
anvisende, men sikrer
ikke praksis
• At skrive digital
dannelse i en Itstrategi er
vejledende, men
ikke operationel
Hvordan sikres de institutionelle rammer, hvor børn i kuraterede miljøer over tid, kan arbejde med det beredskab/ de kompetencer?
…men hvis det nu ikke skal ende i meta-snak det hele….
….så lad mig komme med et konkret eksempel:
Case: Digital dannelse på elevsk!
Når elever er med-udviklere af materialer til elever, der underviser elever..
Skabe organisatorisk
rum og ramme til
digital dannelse,
medievirkelighed og
uformelle læringsarena
Elevbaserede mediepatruljer som organisationsform og driver…
Furesø Kommune – IT i hverdagen
Thomas Møller
souschef og IT-konsulent
Samarbejde - dagtilbud og skole
• Lodret konsulent samarbejde
• WOC – Week of Code for små og store fx
simple baner, Play Osmo
• Digitale agenter underviser i dagtilbud
• Fra Makerspace til Minimakerspace
• Nye overgangs muligheder
Fælles digitalt sprog:
FIP – Furesø Innovations Projekt
• 4 virksomheds cases
• 21st Skills
• Faglighed
• Innovation
• Digitale værktøjer
Møde fremtiden med the Amazing team
IT-agenterne
• 24 elever rekruteret i 3.-9.klasse
• Store underviser små
• Underviser i teknik, programmer
og Apps på skolen og i dagtilbud
• Uddannes til medundervisere i
gode medievaner og -kultur