Se medlemslisten her - Akademiet for de Tekniske Videnskaber

Medlemmer af Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) april 2017
Navn
Titel
Organisation
Bent Agerholm
Mette Kirstine Agger
Birgitte K. Ahring
Niels Christian Albertsen
Kristoffer Almdal
Jens Als-Nielsen
Stephen Alstrup
Preben Alstrøm
Leo Alting
Anja C. Andersen
Bernt Bech Andersen
Helle Vang Andersen
Henrik Jørgen Andersen
Ib Andersen
Jens Ulrik Andersen
Jesper Nybo Andersen
Jørgen Bach Andersen
Katrine Krogh Andersen
Kim Andersen
Mads Bryde Andersen
Nils Overgaard Andersen
Ole Kæseler Andersen
Peter Høngaard Andersen
Poul Munk Andersen
Torben E. Andersen
Torben M. Andersen
Mogens Myrup Andreasen
Lotte N.S. Andreasen Struijk
Adm. direktør
Executive Director
Professor
Fhv. direktør
Professor
Professor emeritus
Professor
Direktør
Professor emeritus
Lektor
Fhv. forskningschef
Senior Vice President, Water and Environment
Head of Corporate Research
Direktør
Professor emeritus
CEO, adm. direktør
Professor emeritus, konsulent
Forskningsdekan
Senior Vice President
Professor
Professor
Professor, prodekan
Direktør
Vice President
Professor emeritus
Professor
Professor emeritus
Lektor
Energi Fyn
Lundbeckfonden LFI A/S
Sektion for Bæredygtig Bioteknologi, AAU
DTU Nanotech
Niels Bohr Institutet, Faststoffysik, KU
Datalogisk Institut, KU
CORE A/S
DTU Management
Dark Cosmology Centre, KU
COWI A/S
Arla Foods amba
Institut for Fysik og Astronomi, AU
Orbicon A/S
Institut for Elektroniske Systemer, AAU
DTU
H. Lundbeck A/S
Det Juridiske Fakultet, KU
Niels Bohr Institutet, KU
Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, AAU
Innovationsfonden
Mærsk Olie & Gas A/S
Lund Observatorium
Institut for Økonomi, AU
DTU Mekanik
Institut for Medicin og Sundhedseknologi, AAU
2
Thomas Lars Andresen
Lars Arge
Lise Arleth
Peter Assam
Arne Vernon Astrup
Knud Aunstrup
Nils Axelsen
Niels Bach
Paul-Frederik Bach
Lars Bang
Jakob E. Bardram
Heidi Christiansen Barlebo
Arnd Baurichter
Niels Bay
Claus Bech-Danielsen
Helle Bechgaard
Anja Bechmann
Bente Beedholm
Martin Philip Bendsøe
Rolf Henrik Berg
Henrik Bindslev
Anders Overgaard Bjarklev
Ole Jannik Bjerrum
Fredrik Björkling
Berith Bjørnholm
Sven Bjørnholm
Thomas Bjørnholm
Frede Blaabjerg
Mogens Blanke
Professor
Professor
Professor MSO
Sales Engineer
Institutleder, professor, dr.med.
DTU Nanotech
Institut for Datalogi, AU
Niels Bohr Institutet, KU
A/S Skandinavisk Spændbeton
Institut for Idræt og Ernæring, KU
Overlæge, dr.med., rådgiver/underviser
Direktør
Direktør
Executive Vice President
Professor, direktør
Statsgeolog, kontorchef
Dr. (rer. nat.)
Professor, dr.techn., dr.h.c.
Professor med særlige opgaver
Direktør
Lektor
Direktør
Special Advisor, professor, dr.techn., Dr.h.c.
Professor
Dekan
Rektor
Professor, dr.med.
Viceinstitutleder
Program Manager, Strategic Awards
Civilingeniør, docent
Prorektor, professor
Professor
Professor
Statens Serum Institut
H. Lundbeck A/S
DTU Compute
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)
RI Research Instruments GmbH
DTU Mekanik
Statens Byggeforskningsinstitut, AAU
Bechgaard Consult ApS
AU Datalab
Danmarks Tekniske Universitet
DTU Nanotech
Det Tekniske Fakultet, SDU
DTU
Institut for Farmakologi og Farmakoterapi
Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, KU
Novo Nordisk Fonden
Københavns Universitet
Institut for Energiteknik, AAU
DTU Elektro
3
Elisabeth Bock
Klaus Bock
Christian Boe
Carsten Toft Boesen
Mikkel Bohm
Jakob Bohr
Anja Boisen
Mikael Bols
Martin Bonde
Erik Bonnerup
Hans Erik Borgholm
Susana Borrás
Klaus Breddam
Olav Breinbjerg
Ulla Brockenhuus-Schack
Jes Broeng
Michael Brorson
Søren Brunak
Erik Bruun
Villy E. Brænder
Claus Bræstrup
Vagn Fabritius Buchwald
Elsebeth Budolfsen
Christian Buhl
Erik Bundgaard
Uffe Bundgaard-Jørgensen
Mogens Bundgaard-Nielsen
Niels E. Busch
Anders Buur
Professor,dr.med.h.c.
Professor
Professor
Adm. direktør
Direktør
Professor
Professor
Institutleder, professor, dr.scient.
CEO
Direktør, adj. professor
Konsulent
Professor, institutleder
Laboratorium for Neural Plasticitet, KU
Professor
Managing Partner, adm. direktør
Professor
Principal Research Chemist
Professor, konstitueret institutdirektør
Professor
Forskningschef
Direktør
Docent
Bestyrelsesmedlem
Direktør
Vice President, Director of Technology
CEO
Direktør, civilingeniør, HD
Direktør
Fagdirektør
DTU Elektro
SEED Capital Denmark
DTU Fotonik
Haldor Topsøe A/S
DTU Systembiologi
DTU Elektro
NIRAS A/S
Astra - Center for læring i Natur, Teknik og Sundhed
DTU Nanotech
DTU Nanotech
Kemisk Institut, KU
Vaccibody AS
Department of Business and Politics, CBS
Krüger A/S
Gate2Growth
H. Lundbeck A/S
4
Klaus Peter Bøgesø
Torger Andreas Børresen
Henrik Callesen
Henrik Carlsen
Søren Knud Carlsen
Kim Carneiro
Sven Caspersen
Bo Cerup-Simonsen
Ib Chorkendorff
Børge Holm Christensen
Claus Hviid Christensen
Ib Christensen
Jørgen Christensen
Kim Pandrup Christensen
Lars Porskjær Christensen
Mads Græsbøll Christensen
Stig P. Christensen
Thomas Højlund Christensen
Vagn Christensen
Claus Christiansen
Jan Christiansen
Lars J. Christiansen
Lars D. Christoffersen
Bjerne Steffen Clausen
Jørgen Mads Clausen
Knut Conradsen
Søren Dalby
Kim Dam-Johansen
Jan Damsgaard
Akademiingeniør, dr.pharm.
Konsulent
Professor
Institutdirektør, professor
Civilingeniør
Civilingeniør, lic.sicent., CIPM
Tidl. rektor for AAU
Direktør
Professor
Direktør
CEO
Bestyrelsesformand
Chefkonsulent
Chief Technical Officer
Institutleder, professor
Professor
Director
Institutdirektør, professor
Direktør
Direktør
Arkitekt MAA, projektkonsulent
Civilingeniør
Direktør
Adm. direktør
Direktør
Professor
Civilingeniør
Institutdirektør, professor
Professor, institutleder
TABCON
Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet
DTU Mekanik
COSTA CONSULT
DTU, Center for Olie og Gas
DTU Fysik
Holm Christensen Biosystemer ApS
NEXUS A/S (Palsgaard A/S)
Oreco A/S
Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi, SDU
Institut for Arkitektur og Medieteknologi, AAU
SPCadvice
DTU Miljø
Freja Ejendomme
DTU Diplom
Haldor Topsøe A/S
DTU Compute
DTU Kemiteknik
Departement of IT Management, CBS
5
Joachim Danckert
Jan Otto de Kat
Børge Diderichsen
Kai Dirscherl
Ove Ditlevsen
Jørgen Drejer
Kirsten Drejer
Poul Dyhr-Mikkelsen
Kim Daasbjerg
Frank Ebskamp
Jens Egdal
Michael Egholm
Max Rune Elgaard
Christian E. Elling
Peter Elvekjær
Anne-Marie Engel
Søren Eriksen
Kim H. Esbensen
Jacob Kjær Eskildsen
Michael Havbro Faber
Per Falholt
Juan Farré
Robert Krarup Feidenhans'l
A. Toft Fensvig
Niels Foged
Nils Foss
Lisbet Thyge Frandsen
Johnny Fredericia
Poul Toft Frederiksen
Professor emeritus, M.Sc., Ph.D., Dr. Techn.
Director of Energy Efficiency
Vice President, professor, ph.d.
Områdekoordinator, Partikelmetrologi/seniorforsker
Professor emeritus
CEO
Co-founder & Executive Director
Forhv. teknologidirektør/vicepræsident
Professor
M.Sc., ph.d.
Direktør
President
Senior Project Manager
Partner
Direktør
Forskningschef
CEO
Professor
Institutleder, professor
Professor
Konsulent
Group CTO
Institutleder, professor
Direktør
Professor Emeritus
Civilingeniør
Civilingeniør
Adm. direktør
Principal Scientist
Institut for Mekanik og Produktion, AAU
American Bureau of Shipping
Novo Nordisk A/S
Dansk Fundamental Metrologi A/S
Saniona
Symphogen A/S
Institut for Kemi/Interdisciplinært Nanoscience Center, AU
Rambøll Danmark A/S
Pall Corporation
COWI A/S
Lundbeckfonden
Lundbeckfonden
Viegand Maagøe A/S
GEUS
Institut for Virksomhedsledelse, AU
DTU Management
Novozymes A/S
FORCE Technology
Niels Bohr Institutet, KU
DTU Byg
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Grundfos Management A/S
6
Merete Fredholm
Jørgen Fredsøe
Sven Frøkjær
Bo Frølund
Claus Crone Fuglsang
Keld Fuhr
Lise Fuhr
Jochen Förster
Helle Gaarn
Carsten Orth Gaarn-Larsen
Martin Ghisler
Henriette Giese
Niels J. Gimsing
P.-E. Glahn
Martin Glensbjerg
Sven Erik Godtfredsen
Lars Goldschmidt
Hans-Henrik Gotfredsen
Kurt Vesterager Gothelf
Alex Haahr Gouliaev
Christian Gram
Mogens Granborg
Peter Gravesen
Torben Greve
Christian Grøndahl
Torben Grønning
Klaus Erik Gude
Preben E. Gudmandsen
Jens K. Gundersen
Professor
Professor, dr.techn.
Prodekan, professor
Civilingeniør, ph.d.
Senior Vice President, Research & Technology
Direktør
Director General
Professor, Director Yeast and Fermentation
Regionsdirektør Miljø Øst
CEO
Fhv. adm. direktør, seniorforsker
Institutleder
Professor emeritus
Civilingeniør
Cand.brom.
Global Head Exploratory Clinical Pharmacology
Adm. direktør
Direktør
Professor MSO, centerleder
CEO
Professor, emeritus
Civilingeniør, HD, ErhvervsPhD
Managing Director
Dr.med.vet.
Dyrlæge, ph.d., dr.med.
Direktør
Professor emeritus
Bestyrelsesformand
Institut for Klinisk Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU
DTU Mekanik
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU
Novozymes A/S
ETNO (European Telecommunications Network Operators' Association)
Carlsberg A/S
DGE Miljø- og Ingeniørfirma
CLEAN
Institut for Kemi og Bioteknologi, AAU
DTU Byg
Novartis Pharma AG
Monberg & Thorsen A/S
Kemisk Institut, AU
Nuevolution AB
CeQur ApS
DTU Space
Unisense Holding A/S
7
Ole Gunneskov
Vilhelm Hald-Christensen
Anna Haldrup
Kasper Hallenborg
Bjarne Moltke Hansen
Charles M. Hansen
Egon Bech Hansen
Hans Nørgaard Hansen
John Renner Hansen
Lisbeth Valentin Hansen
Niels Hansen
Niels-Henrik Hansen
Per Christian Hansen
Povl Erik Hansen
Per Hartlev
John Michael Hasenkam
Jesper Henri Hattel
Ernst J. Hede
Lars Hein
Mogens Henze
Kaj Heydorn
Lisbeth Rischel Hilbert
Peter I. Hinstrup
Hans Aage Hjuler
Thomas Hofman-Bang
Hans Holm
Michael Holm
Lauritz B. Holm-Nielsen
Lars Holten
Chief Engineer
European Business Development Director
Director, R&D Support
Institutleder, lektor
Group Executive Vice President
Dr.techn.
Professor
Institutdirektør, professor
Dekan, professor
Civilingeniør
Emeritus
Civilingeniør
Professor
Suzlon A/S
The Lauridsen Group INC. (LGI)
Carlsberg A/S
Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, SDU
FLSmidth & Co. A/S
Partner & CEO
Prodekan, professor, dr.med.
Professor
Civilingeniør
Professor
Professor emeritus
Seniorkonsulent
Afdelingschef
Konsulent
Adm. direktør
CEO & Senior Partner
Professor
CEO
Særlig rådgiver
Direktør, civilingeniør
Whitebox ApS
Aarhus Universitet
DTU Mekanik
DTU Fødevareinstituttet
DTU Mekanik
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE), KU
DTU Vindenergi
DTU Compute
DTU Miljø
IBX International
FORCE Technology
Danish Power Systems
KPMG 2014
Systematic A/S
AU Forskning og Talent
Lars Holten Consultancy
8
Per Holten-Andersen
Maja Horst
Kim A. Hueg
Lotte Hummer
Søren Hvilshøj
Jörg Hübner
Dorthe Døjbak Håkonsson
Liselotte Højgaard
Jacob Høst-Madsen
Søren Isaksen
Bo Brummerstedt Iversen
Henrik Hugo Jacobi
Christian Brix Jacobsen
Johannes Jacobsen
Karsten Wedel Jacobsen
Kirsten Jakobsen
Mogens Jakobsen
Thomas Jakobsen
Henrik Jansdorf
Hanne Østergaard Jarmer
Anker Degn Jensen
Arne Jensen
Arne V. Jensen
Bjarne Chr. Jensen
Bjarne Henning Jensen
Bjørn Kaare Jensen
Christian S. Jensen
Dorte Juul Jensen
Ejner Bech Jensen
Rektor
Institutleder, professor
Civilingeniør, HD
Director
Global Market Director, Water
Direktør
Professor
Klinikchef, professor, dr.med.
Koncerndirektør (COO)
Cand.scient.
Professor, centerleder
Direktør, Forskning og Udvikling
Director Mechanical Hydraulic Development
Direktør
Professor
Fhv. forskningschef, Danmarks Jordbrugsforskning
Professor
Civilingeniør, ph.d.
Adj. professor, civilingeniør, lic.techn.
Institutdirektør
Professor
Cand.scient.
Direktør
Ingeniørdocent emeritus
CEO
Cand.scient., Exam.art.
Professor
Professor, dr.techn., Head of Section
Vice President, Research
Copenhagen Business School
Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, KU
Arthur Invest Aps
Homarus Holding A/S
Rambøll Group A/S
DTU Danchip/DTU CEN
Institut for Virksomhedsledelsei, AU
Rigshospitalet, Klinik for Klin. Fysiologi & Nuklearmedicin & Pet
DHI
Kemisk Institut, AU
ALK-Abelló A/S
GRUNDFOS Holding A/S
DTU Fysik
KU, Det Biovidenskabelig Fakultet
Grazper ApS
DTU Systembiologi
DTU Kemiteknik
Institut forTeknologi og Innovation, SDU
Energy and Cleantech
Institut for Datalogi, AAU
DTU Vindenergi
Novozymes A/S
9
Ernst Lykke Jensen
Hans Peter Jensen
Henrik Myhre Jensen
Henry E. Jensen
Jørgen Arendt Jensen
Jørgen Juncher Jensen
Karsten Høgh Jensen
Marina Bergen Jensen
Niels Due Jensen
Ole Mejlhede Jensen
Ole Nørregaard Jensen
Søren H. Jensen
Thorkild E. Jensen
Winnie Jensen
Palle Jeppesen
Lene Jespersen
Niels O. Johannesson
John Johansen
Per Michael Johansen
Jan Erik Johnsson
Arent B. Josefsen
Kaj Juul-Pedersen
Torkil Jønch Clausen
Bo Nørregaard Jørgensen
Gertrud Jørgensen
Jørgen Jørgensen
Karl Anker Jørgensen
Carsten Skovmose Kallesøe
Anne Marie Kanstrup
Professor
Cand.scient., fil.dr., fhv. rektor DTU
Professor
Professor
Professor
Sektionsleder, professor
Professor
Professor
Bestyrelsesformand
Professor
Professor
Vice President, Research & Development
Fhv. formand
Professor
Professor
Professor
Direktør
Professor
Rektor
Ingeniørdocent
Direktør
Direktør
Professor, MSO
Professor
Civilingeniør
Professor
Chefingeniør, specialist
Professor mso
Institut for Ingeniørvidenskab, AU
DTU Elektro
DTU Mekanik
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU
Inst. for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU
DTU Byg
Institut for Biokemi & Molekylær Biologi, SDU
MAN Diesel & Turbo
Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, AAU
DTU Fotonik
Institut for Fødevarevidenskab, KU
Center for Industriel Produktion, AAU
Rektoratet, AAU
Sitella ApS
DHI Water Policy
Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, SDU
KU, Skov & Landskab
Kemisk Institut, AU
Grundfos Holding A/S
Institut for Kommunikation, AAU
10
Søren Rud Keiding
Asger Kej
Morten C. Kielland-Brandt
Bent Kiemer
Jørn Kildegaard
Ole Kirk
Jørgen Kjems
Philip Kjær
Leif Kjærgaard
Finn Kjærsdam
Jørgen K.H. Knudsen
Kim Grøn Knudsen
Lars Ramkilde Knudsen
Thomas S. Knudsen
Tom Knutzen
Susanne Knøchel
Niels Elers Koch
Anette Kolmos
Lars Kongsbak
Jørgen Kops
Lars Ole Kornum
Mikkel Kristian Kragh
Frederik Christian Krebs
Steen Krenk
Mogens Kring
Hans Kristensen
Kai Kristensen
Niels Buus Kristensen
Peter Kristensen
Prodekan, professor, dr.scient.
Bestyrelsesformand
Professor emeritus, lic.scient., fil.dr.h.c.
Direktør
Direktør
Vice President
Professor
Chief Specialist, Electric Power Technologies
Direktør
Professor emeritus, fhv. rektor
Civilingeniør, lic.techn.
Group Vice President, NBU
Professor
Senior Vice President, CEO
Adm. direktør
Professor
Adm. direktør, chefredaktør
Professor
M.Sc., ph.d.
Professor
Adm. direktør, tekn.dr.
Programchef, BUILD
Professor
Professor
Civilingeniør
Faculty of Science and Technology, AU
Bestyrelseformand, partner
Cand.polit., ph.d.
Senior Vice President
Ennova A/S
DTU Systembiologi
Novozymes A/S
Institut for Molekylærbiologi og Genetik, AU
Vestas Wind Systems A/S
Institut for Planlægning, AAU
Haldor Topsøe A/S
DTU Compute
MAN Diesel & Turbo
Jungbunzlauer Suisse AG
Institut for Fødevarevidenskab, KU
Trap Danmark A/S
Institut for Planlægning, AAU
SCANVENTURE ApS
Dansk Arkitektur Center (DAC)
DTU Energikonvertering
DTU Mekanik
Novo Nordisk A/S
11
Willy Damgaard Kristensen
Inger Birgitte Kroon
Peter Kurtzhals
Lone Kørnøv
Kjeld J. Kückelhahn
Antoine Labrosse
Poul Vestergaard Lade
Jørgen Ladegaard
Lars Lading
Jens Langeland-Knudsen
Arne Larsen
Hans Hvidtfeldt Larsen
Jan Larsen
Jørgen Larsen
Kim Guldstrand Larsen
Leo Larsen
Peder Olesen Larsen
Poul Scheel Larsen
Rasmus Larsen
Sine Larsen
Torben Larsen
Bent Claudi Lassen
Søren Lauesen
Holger Lavesen
Peter Lawætz
Allan Lihme
Jørgen Lindegaard
Flemming Lindeløv
Søren Linderoth
Civilingeniør, lic.techn.
Project Director
Forskningsdirektør
Professor, leder
Ingeniør
CEO
Civilingeniør
Fhv. direktør, civilingeniør
Selvstændig konsulent
Direktør
Direktør
Vicedekan
Professor
Lic.agro.
Professor
Direktør
Dr.phil. et scient.
Professor emeritus
Prorektor
Professor
Professor, dr.techn.
Formand
Professor, datalogi
Cand.jur.
Civilingeniør, lic.techn., dr.scient.
Teknisk direktør
Direktør
Direktør, PhD
Institutdirektør, professor
COWI A/S
Novo Nordisk A/S
Det Danske Center for Miljøvurdering, Institut for Planlægning, AAU
DHI
Qualcomm Life
Langeland Holding ApS
Nationallaboratoriet for bæredygtig energi, DTU
DTU Compute
Institut for Datalogi, AAU
DTU Mekanik
Danmarks Tekniske Universitet
Kemisk Institut, KU
Inst. for Elektroniske Systemer, AAU
IT-Universitetet i København
Upfront Chromatography A/S
IT-Universitetet i København
DTU Energi
12
Torben Lorentzen
Erik Lund
Henrik Lund
Henrik Hautop Lund
S.A. Lund
Peter Lundhus
Dorthe Lybye
Niels Jørgen Lyngsø
Birgitte Brinch Madsen
Hans Berg Madsen
Henrik Overgaard Madsen
Jan Madsen
K.B. Madsen
Kasper Madsen
Ole Lehrmann Madsen
Peter Hauge Madsen
Søren Nørvang Madsen
Bente Maegaard
Christian Bjerg Mammen
Kjeld A. Marcker
Palle Marcus
Lars Mathiassen
Brian Vad Mathiesen
Henriette Mersebach
Anne S. Meyer
Knut Meyer
Niels I. Meyer
Rikke Louise Meyer
Lars Mikkelgaard-Jensen
CEO
Professor
Professor
Professor
LORC
Institut for Mekanik og Produktion, AAU
Institut for Planlægning, AAU
DTU Elektro
Selvstændig Konsulent
Programme Manager, Group Development, Manager
Direktør
Direktør
Direktør
CEO
Vicedirektør, professor, sektionsleder
Formand
Kemiingeniør, brygmester, HD
Professor, direktør
Institutdirektør
Professor, principal engineer
Direktør, professor
CEO
Professor
Direktør, HD
Professor
Professor MSO
Direktør
Professor
Apparatingeniør
Professor emeritus
Lektor
Adm. direktør
DYWIK INFRA
Rockwool International A/S
Brinch Advice
Det Norske Veritas AS
DTU Compute
Alexandra Instituttet A/S, Datalogisk Institut, AU
DTU Vindenergi
Jet Propulsion Laboratory
Center for Sprogteknologi, Københavns Universitet
JJ X-Ray A/S
Center for Digital Commerce, Georgia State University
Institut for Planlægning, AAU
Novo Nordisk A/S
DTU Kemiteknik
DTU Byg
Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO), AU
IBM Danmark A/S
13
Jens D. Mikkelsen
Peter Steen Mikkelsen
Gregers Mogensen
Preben Mogensen
Børge K. Mortensen
N. Asger Mortensen
Ole G. Mouritsen
Søren Mouritsen
Hans Henrik Munck
Lars Munck
Per Møldrup
Birger Lindberg Møller
Hans-Martin Friis Møller
Jacob Steen Møller
Ole Møller
Søren Møller
Søren Pape Møller
Jesper Mørk
Peter Naur
Palle Nepper-Christensen
A. Hjortshøj Nielsen
Bjarne Roger Nielsen
Brian Bech Nielsen
Charles Nielsen
Erik Nielsen
Eskild Holm Nielsen
Gunnar Gissel Nielsen
Izabela Ewa Nielsen
Jane Hvolbæk Nielsen
Professor, dr.med.
Professor
Chefkonsulent
Professor
Adjungeret professor
Professor
Centerleder, professor
Direktør
Direktør
Professor
Professor
Professor
Direktør
Campusdirektør
Bestyrelsesformand
Managing Investment Director
Centerleder
Professor, dr.techn.
Professor
Konsulent
Lic.agro
Executive Advisor
Rektor
Direktør
Direktør
Dekan
Dr.agro.
Professor MSO
Institutdirektør, professor
Neurobiologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet
DTU Miljø
Rejsekort A/S
Nokia Siemens Networks, R&D center Aalborg
DTU Fotonik
Center for Biomembranfysiki, SDU
Mouritsen Consulting
Institut for Fødevarevidenskab, KU
Institut for Byggeri og Anlæg, AAU
Institut for Plantebiologi, KU
Kalundborg Forsyning A/S
Danmarks Tekniske Universitet
Eurofins Steins Laboratorium
Novo A/S
Institut for Fysik og Astronomi, AU
DTU Fotonik
Danfysik A/S
Rektoratet, AU
EWII
Det Tekniske Fakultet for IT og Design, AAU
Institut for Mekanik og Produktion, AAU
DTU Fysik
14
Jens Nielsen
John Hebo Nielsen
Jørgen K. Nielsen
Lars Chr. Nielsen
Mogens Hafstrøm Nielsen
Niels Chr. Nielsen
Niels Christian Nielsen
Ole John Nielsen
Otto Anker Nielsen
Per Halkjær Nielsen
Peter Eigil Nielsen
Peter V. Nielsen
Poul Erik Højlund Nielsen
Kjell Nilsson
Christian F. Niordson
Kristine Niss
Flemming Nissen
Poul Nissen
Uwe Nissen
Bodil Norrild
Lars Nørgaard
Birgit Nørrung
Jens Kehlet Nørskov
Børge Obel
Jens Nørgaard Oddershede
Finn Thyge Okkels
Bjarne W. Olesen
Per Ole Olesen
Peter Olesen
Professor, dr.techn.
Bestyrelsesformand
Dept. of Chemical and Biological Eng., Chalmers University of Technology
Akademiingeniør
Adm. direktør
Professor
Dekan, professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor, lic.techn.
Department Manager Applied Catalysis
Director
Lektor
Lektor
Konsulent
Professor, director
Ingeniørdocent
Professor, dr.scient.
Institutleder
Institutleder
Leland T. Edwards Professor, Director
Centerleder
Professor, dr.scient.
Direktør
Centerleder
Professor emeritus
Direktør, adj. professor, ph.d.
Bolander Innovation ApS
Hafstroem Nielsen
CBS, Dept. of Finance
Faculty of Science and Technology, AU
Kemisk Institut, KU
DTU Transport
Institut 18, Sektion for Bioteknologi, AAU
Institut for Medicinsk Biokemi og Genetik, KU
Institut for Bygningsteknik, AAU
Haldor Topsøe A/S
Nordregio
DTU Mekanik
Institut for Naturvidenskab og Miljø, RUC
Strategirummet
Institut for Molekylærbiologi og Genetik, AU
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU
Institut for Naturvidenskab og Miljø, RUC
Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, KU
Stanford University
Interdisciplinary Center for Organizational Architecture, AU
Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, SDU
Grønne Bakke ApS
DTU Byg
ActiFoods ApS
15
Søren-Peter Olesen
Niels Olhoff
Ib Steen Olsen
Johanne Rønnow Olsen
Niels Erik Olsen
Daniel Erik Otzen
Lars Pallesen
Michael Broberg Palmgren
Bente Klarlund Pedersen
Carl Th. Pedersen
Eigil Steen Pedersen
Flemming Bligaard Pedersen
Gert Frølund Pedersen
Hans Jørgen Pedersen
John Finnich Pedersen
Kjeld Møller Pedersen
Peter Sunn Pedersen
Preben Terndrup Pedersen
Torben Bach Pedersen
Jukka Pertola
Anton Petersen
B. Scharøe Petersen
Henrik Gordon Petersen
Henry Petersen
Jon Wulff Petersen
Jørgen Søberg Petersen
Sven G. Petersen
Aage Petersen
Petar Popovski
Direktør, professor
Civilingeniør M, dr.techn.
Akademiingeniør, civiløkonom, HD
Principal Consultant
Managing Director & Board Member
Professor
Tidl. DTU-rektor
Professor
Professor, overlæge, dr.med.
Lektor emeritus
Direktør
Bestyrelsesformand
Professor
Civilingeniør
Kommunikationsdirektør
Professor
Fhv. direktør
Professor emeritus
Professor
Adm. direktør
Bestyrelsesformand
Civilingeniør
Professor, sektionsleder
Civilingeniør
Direktør
Chairman and Owner
Direktør
Direktør
Professor
Danmarks Grundforskningsfond
PA Consulting Group
GEA Process Engineering A/S
Center for Interdisciplinær Nanovidenskab (iNANO)
Institut for Plante- og Miljøvidenskab, KU
Rigshospitalet, afd. 7641
Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, SDU
Rambøll Danmark
Institut for Elektroniske Systemer, AAU
HJP Consulting
Siemens A/S
Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, SDU
DTU Mekanik
Institut for Datalogi, AAU
Siemens A/S
COWIfonden
Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, SDU
TTO
Blue Healthcare Investments
Institut for Elektroniske Systemer, AAU
16
Charlotte Horsmans Poulsen
Christian Vestergaard Poulsen
Ebbe Thue Poulsen
John Poulsen
Mogens Rysholt Poulsen
Ove Poulsen
Willy Bergstrøm Poulsen
Ryszard Pyrz
Anne-Marie Levy Rasmussen
Christian Rasmussen
Ingvard Rasmussen
John Rasmussen
Jørgen Huno Rasmussen
Jørn Henrik Levy Rasmussen
Poul Rødbroe Rasmussen
Svend Aage Rasmussen
Erik K. Rauff
Stephen Edward Rees
Jens Christian Refsgaard
Katherine Richardson
Jens Ove Riis
Søren Riis
Knud Rimmer
Charlotte Vibeke Ringsted
Sven Riskær
Bjarne Roed
Peter Roepstorff
Johan Roos
Helle Rootzén
Senior Staff Scientist
Chief Technology Officer
Professor emeritus
Civilingeniør
Dekan
Senior Advisor
Akademiingeniør
Professor
EU Deployment Lead
Senior Manager
Civilingeniør, fhv. teknisk dir.
Professor, CTO
Bestyrelsesformand
Vice President, Terma Global
Bestyrelsesformand
Civilingeniør
Direktør
Professor
Forskningsprofessor
Professor
Professor, civilingeniør
Senior Director, Technology Development
Diplomingeniør, EUR.ING.
Vice-dean, professor
Direktør
Direktør, Head of Nordic and Baltic countries
Professor
Chief Academic Officer & Professor
Professor
DuPont Industrial Biosciences ApS
NKT Photonics A/S
AAU, Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet
LORC
Institut for Maskinteknik, AAU
GlaxoSmithKline
Grundfos Holding A/S
Institut for Maskinteknik, AAU
Terma A/S
Business Park Nord
Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, AAU
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS)
Statens Naturhistoriske Museum, KU
Oticon Medical
Health, AU
Pluribus ApS
Siemens Healthcare A/S
Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, SDU
Hult International Business School
DTU Compute
17
Lone Rossen
Jens Rostrup-Nielsen
Chr. F. Rovsing
Henning Ryssov-Nielsen
Ulla Röttger
Charlotte Rønhof
Jens Rørbech
Søren Salomo
Peter Sandøe
Ivar Schacke
Sten Scheibye
Henrik Vibe Scheller
P. Schjødtz
Erik Meineche Schmidt
Birger Schneider
Ole Sigmund
Klaus Bæk Simonsen
Thomas Sinkjær
Birgitte Skadhauge
Birthe Skands
Leif H. Skibsted
Martin Skov Skjøth-Rasmussen
Michael Knørr Skov
Anne Skriver
Ole Skøtt
Viggo Smedegaard
Else Smith
Nina Smith
Erik Somer
Fagchef for Land, By og Kultur
Direktør
Civilingeniør
Arbejdsmiljøkonsulent
Adm. direktør
Underdirektør
Rådgivende ingeniør, F.R.I. adj. professor, dr.techn.
Institutdirektør, professor
Professor, centerleder
Bestyrelsesformand, direktør
Director of Cell Wall Biosynthesis
Direktør
Chefkonsulent
Vice President, Road Sensors & Lights
Professor
Vice President
Director of Science
Vice President, Carlsberg Group Research
Brygmester
Professor
Vice President Chemicals R&D
Vice President
Vice President
Dekan, professor, dr.med.
Professor
Vicedirektør
Professor
Konsulent
Land, By og Kultur, Ringkøbing-Skjern Kommune
Chr. F. Rovsing A/S
ARC
DI
Jens Rørbech ApS
DTU Management Engineering
Fødevareøkonomisk Institut
Lawrence Berkeley National Laboratory
Institut for Datalogi, AU
DELTA A/S
DTU Mekanik
H. Lundbeck A/S
Villum Fonden
Carlsberg A/S
Bryggeriet Skands A/S
Institut for Fødevarevidenskab, KU
Haldor Topsøe A/S
COWI A/S
Chr. Hansen A/S
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU
Amager og Hvidovre Hospital
Inst. for Økonomi, Aarhus Universitet
18
Marcel Somers
Morten Otto Alexander Sommer
Julie Sommerlund
Nickie Inger Spile
Henrik Stang
Jørgen Staunstrup
Jørgen Steen Steenfelt
Hans P. Steenfos
Claus R. Steenstrup
Eva Steiness
Lars Stemmerik
Erling Halfdan Stenby
Michael Stevns
Susan Louise Svane Stipp
Søren Stjernqvist
Kurt Stokbro
Jens Stougaard
Jakob Stoustrup
Lars Oddershede Sunesen
Poul J. Svanholm
Birte Svensson
Jørgen Svensson
Eilif Svensson
Lars-Peter Søbye
Mads Søndergaard
Carsten Steen Sørensen
Helge Sørensen
Jens Nørkær Sørensen
Marianne Thellersen
Professor, sektionsleder
Professor
Prodekan for omverdensrelationer
Program Manager
Professor, vicedirektør
Prorektor
Teknisk direktør
Direktør
CEO, professor
Professor
Institutdirektør, professor
Direktør
Professor
Adm. direktør
Adm. direktør
Professor
Program Director
Senior Vice President
Direktør
Professor
Civilingeniør
Koncernchef, CEO
Koncerndirektør, Byggeri & Industri
Technical Director
Civilingeniør
Professor
Koncerndirektør for Innovation og Entrepreneurskab
DTU Mekanik
DTU Systembiologi
Det Humanistiske Fakultet, KU
Novo Nordisk Fonden
DTU Byg
COWI A/S
Serodus
Statens Naturhistoriske Museum, KU
DTU Kemi
Danmarks Jægerforbund
Nano-Science Center, KU
Teknologisk Institut
QuantumWise A/S
Institut for Molekylærbiologi og Genetik, AU
AAU Inst. for Elektroniske Systemer
Widex A/S
DTU Systembiologi
ES-Consult A/S
COWI A/S
NIRAS A/S
COWI A/S
DTU Vindenergi
DTU
19
Henning Højgaard Therkelsen
Jesper Thomassen
Ole Thybo Thomsen
Bo Jellesmark Thorsen
Inge Thygesen
Ernst Tiedemann
Annette Toft
Henrik Topsøe
Nan-Yu Topsøe
Kim Trøjborg
Viggo Tvergaard
Michael Tønnes
Jens Ulstrup
Tejs Vegge
Peter Viereck
Martin Etchells Vigild
John Villadsen
Arne Villumsen
Søren Hjuler Vogelsang
Thorkild Vorm
Jørgen Vorsholt
Frands Wulff Voss
Henrik C. Wegener
Karen Gjesing Welinder
Jesper Wengel
Jens W. Werner
Diter von Wettstein
Ulla Wewer
Vibeke Q. Zeuthen
Formand
Senior Vice President, Production
Professor
Professor
Dr.polit.
Bestyrelsesformand
Direktør
Executive Vice President og Chairman of the Board
Seniorforsker
Rådgivende civilingeniør
Professor
Senior Director, R&D
Professor
Professor, sektionsleder
Adm. direktør
Dekan for bacheloruddannelser og studiemiljø
Professor
Professor
Underdirektør
Direktør
Akademiingeniør
CTO
Rektor
Professor
Professor, centerleder
Direktør
Professor
Dekan, professor, dr.med.
Nordic Sugar A/S
Faculty of Engineering and the Environment
Skov & Landskab, KU
FORCE Technology
Danish Agricultural Council, Brussels
Haldor Topsøe A/S
Haldor Topsøe A/S
DTU Mekanik
Danfoss Silicon Power GmbH
DTU Kemi
DTU Energikonvertering
Viercon Management Consulting
DTU
DTU Kemiteknik
Flonidan A/S
Københavns Universitet
Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi, AAU
Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, SDU
Ledelsessekretariatet, KU
20
Jingdong Zhang
Frank Møller Aarestrup
P.L. Ølgaard
Jacob Østergaard
Professor
Professor, forskningsleder
Professor
Professor, centerleder
DTU Kemi
DTU Fødevareinstituttet
DTU Elektro