SENIORRÅDET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Dagsorden

SENIORRÅDET
I
LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Dato: 13.02.2017
Dagsorden
Til Seniorrådets medlemmer
Jvf. referat af 2. januar 2017 indkaldes Seniorrådets medlemmer herved til møde
Mandag den 20. februar 2017, kl. 10.00
i Udvalgsværelse 1, 1 sal, Rådhuset
Mødet har følgende dagsordenspunkter:
1.
Læserbrev i Det Grønne Område v/ Edda Heinskou, kl. 10.00
2.
Status på ventelisten til plejeboliger v/ Edda Heinskou
3.
Orientering om Ældreuge 2017 v/ Edda Heinskou
4.
Orientering om klippekortsordning på plejecentrene v/Edda Heinskou
5.
Drøftelsessag: Anvendelse af yderligere mindreforbrug på værdighedsmia v/Edda Heinskou
6.
Orientering om samarbejdet mellem plejecentrene og højskolerne v/Charlotte Herbert, kl. 11.00
7.
Drøftelsessag: Sikring af det frie valg til borgere, der får madservice v/Christine Kousholt,
kl. 11.30
8.
Drøftelsessag: Kvalitetsstandarder for aktivitets- og samværstilbud ”Hovedsagen” v/Elisabeth
Millang og Christine Kousholt, kl. 12.00
9.
Drøftelsessag: Tilsyn på plejecentrene v/Elisabeth Millang, kl. 12.30
10. Drøftelsessag: Navngivning af omsorgs- og plejeboliger på Chr. X’s Allé
11. Drøftelsessag: Opfølgning på ældrestrategien
12. Høringssvar vedr. Seniorrådets vedtægter
13. Orientering fra formanden
14. Orientering fra medlemmerne
15. Eventuelt
Venlig hilsen
Tommy Wedel, formand
Næste ordinære møde:
Mandag den 20. marts 2017, kl. 10.00 i Udvalgsværelse 1, 1. sal, Rådhuset
________________________________________________________________________________
Seniorrådets sekretariat, Center for sundhed og omsorg,
Toftebæksvej 12, 6. sal, 2800 Kgs. Lyngby, tlf. 45 97 37 86