Stille dag - Sydbank Markets

Rentenyt
Morgenkommentarer
Stille dag
I går fik vi gode nøgletal fra det amerikanske marked, hvor detailsalget steg mere end ventet,
og samtidig blev december-tallene oprevideret. Derudover kom der inflationstal fra USA, som
var de højeste siden 2012. Det betød stigende statsrenter på det amerikanske og tyske
marked sidst på dagen, som dog igen faldt lidt tilbage, inden markedet lukkede. Det danske
marked var ramt af feriestemning, hvor omsætningen var meget lav i går. De konverterbare
satte sig et par punkter til swap, hvorimod flex og floater vandt en lille smule i forhold til swap.
I dag kommer der ikke nøgletal af betydning udover Jobless Claims kl. 14:30. Der er meget,
der tyder på, at det bliver en stille dag med let stigende renter som reaktion på de kommende
renteforhøjelser i USA og de stadigt stigende aktiemarkeder. På det danske marked vil vi
starte med små rentestigninger, og dagen vil i helhed stadig været præget af feriestemning og
små omsætninger.
Slut
i går
98,90
97,38
96,80
Start
i dag
98,90
97,38
96,80
Ændr.
i går
-0,03
-0,15
-0,10
Eff.
rente
0,77 %
1,80 %
2,27 %
Eff.
varighed
4,38
6,93
8,33
2% 2047 IO10, NYK
2.5% 2047, NYK
2.5% 2047 IO10, NYK
95,25
100,40
99,10
95,25
100,40
99,10
-0,10
-0,13
-0,13
2,31 %
2,50 %
2,58 %
9,90
6,51
7,91
USA future 10 år
BUND future 10 år
124,23
163,42
123,97
163,30
-0,27
-0,12
0,00 %
0,00 %
Sydbanks
renteforventninger:
Eff. Rente
p.t.
-0,23 %
-0,26 %
0,38 %
2,27 %
0.5% 2027, NYK
1.5% 2037, NYK
2% 2047, NYK
Kort rente (3 mdr.)
5 års (3% nov-21)
10 års (1.75% nov-25)
30 års (2% 47)
Dette materiale er udarbejdet af:
Peter Rømer Beck
Seniordealer
tlf. +45 74 37 37 37
[email protected]
16-02-2017 - 07:50:21
sydbank.dk
1/2
0-3 mdr.
3-6 mdr.
6-12 mdr.
-0,20 %
-0,15 %
0,50 %
2,65 %
-0,20 %
-0,10 %
0,60 %
2,75 %
-0,15 %
0,00 %
0,75 %
2,90 %
Dette materiale henvender sig til Sydbanks kunder og må ikke uden bankens udtrykkelige samtykke offentliggøres eller distribueres videre. Materialet er udarbejdet på
grundlag af informationer fra kilder, som Sydbank finder troværdige. Sydbank påtager sig dog intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller
beregningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger.
Eventuelle anbefalinger i materialet er udtryk for bankens forventninger på grundlag af markedsmæssige forhold, men er ikke baseret på fundamentale analytiske
forhold. Materialet kan ikke alene danne grundlag for investeringsbeslutninger, men kan medtages i forbindelse med rådgivning i Sydbank, hvor tillige kunders
individuelle forhold skal indgå.
Investering er forbundet med risikoen for økonomisk tab. Hverken historiske afkast og kursudvikling eller prognoser for fremtiden i materialet kan anvendes som pålidelig
indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Et afkast og/eller en kursudvikling som beskrevet i dette materiale kan blive negativ. Hvor oplysningerne er baseret på
bruttoafkast, vil gebyrer, provisioner og andre omkostninger kunne medføre, at afkastet bliver lavere end anført i materialet. Hvor materialet oplyser om den
skattemæssige behandling af en disposition, er det med forbehold for, at den skattemæssige behandling altid afhænger af den enkelte kundes individuelle situation og
at reglerne i øvrigt kan ændre sig fremover. Hvis det finansielle instrument handles i en anden valuta end danske kroner, er der endvidere en risiko for, at
valutakursudsving kan medføre højere eller lavere afkast.
I materialet nævnes finansielle instrumenter, som har risikomærkningen rød. Risikomærkningen rød betyder, at når der investeres i disse finansielle instrumenter, er der
enten risiko for at tabe mere end det investerede beløb eller produkttypen er vanskelig at gennemskue.
Denne publikation er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge finansielle instrumenter.
Der vil ikke være opfølgning på eventuelle købs eller salgs anbefalinger der nævnes i materialet. Sydbank kan have positioner i de nævnte valutaer og kan forinden
udbredelsen af materialet have handlet på baggrund af dette.
Sydbank fraskriver sig ethvert ansvar for tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af materialet.
Sydbank A/S, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa, cvr. 12626509 er under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, DK-2100 København Ø.
sydbank.dk
2/2