Valutaudsigt USA - Sydbank Markets

Valutaudsigt USA
16. februar 2017
Dollaren kan blive styrket yderligere
Valget af Trump som amerikansk præsident har styrket dollaren. Det skyldes primært,
at investorerne forventer, at Trump vil lempe finanspolitikken og dermed få den amerikanske forbundsbank (Fed) til at hæve renten kraftigere end tidligere ventet. Trump
har i klare vendinger sagt, at han ønsker en svagere dollarkurs. Det har svækket dollaren lidt igen på det seneste. Vi forventer, at Trump vil tabe kampen om dollarkursen
i det kommende år, hvor flere renteforhøjelser i USA sandsynligvis vil styrke dollaren
yderligere.
Valget af Trump har
styrket dollaren
Dollaren er blevet styrket efter valget af Trump som amerikansk præsident. Investorerne
fokuserer på, at Trumps planer om ekspansiv finanspolitik med store skattelettelser og
markant øgede offentlige udgifter kan løfte væksten i amerikansk økonomi, presse inflationen op og dermed få den amerikanske forbundsbank (Fed) til at hæve renten kraftigere
end tidligere ventet. Det er dog fortsat usikkert, hvilken politik Trump reelt vil og kan føre
som præsident. Trump har i klare vendinger sagt, at han ønsker en svagere dollarkurs. Det
har svækket dollaren lidt igen på det seneste. Trump har dog ingen reel magt til at styre
dollarkursen.
Finanspolitikken vil formentlig blive lempet behersket
Vi forventer i udgangspunktet, at Trump vil lempe finanspolitikken behersket. Der er nemlig
ikke plads til at lempe ret meget, da der er tæt på fuld beskæftigelse og der i forvejen er
underskud både på betalingsbalancen og de offentlige finanser. En behersket lempelse
kan midlertidigt løfte væksten i amerikansk økonomi lidt, men det er ikke realistisk varigt
at løfte væksten markant, som Trump lægger op til. Vi forventer, at amerikansk økonomi
vil vokse med godt to procent i 2017 og 2018. Hvis finanspolitikken bliver lempet lige så
kraftigt, som Trump lægger op til, kan den økonomiske vækst på kort sigt blive løftet yderligere, men det vil øge risikoen for overophedning af økonomien, som kan sende USA mod
recession på 1-2 års sigt.
Flere renteforhøjelser
på vej
Fed lægger op til at hæve renten tre gange i 2017. Vi vurderer, at risikoen primært er opad
– altså at Fed hæver renten mere end tre gange. Det skyldes, at Fed endnu ikke har taget
højde for, at finanspolitikken sandsynligvis bliver lempet. Udsigten til flere renteforhøjelser
kan styrke dollaren yderligere i det kommende år. Vi vurderer, at en dollar i løbet af 2017
kan komme til at koste omtrent det samme som en euro for første gang i 14 år.
Stor politisk usikkerhed
Usikkerheden om dollarkursen er dog stor. Blandt andet fordi, det fortsat er særdeles usikkert, hvilken politik Trump reelt vil og kan føre. Desuden kan politiske valg i flere store
europæiske lande i det kommende år påvirke eurokursen og dermed dollaren overfor danske kroner.
2016
2017f
2018f
Seneste
Sydbank
Konsensus
Sydbank
Konsensus
BNP
1,6 %
2,25 %
2,3 %
2,25 %
2,3 %
1,9 % (Q4) 2
Inflation1
1,7 %
1,9 %
1,8 %
2,1 %
2,0 %
1,7 % (dec.)
1
Core PCE, dvs. prisudvikling på privatforbrug ekskl. energi og fødevarer
2
Kvartal-over-kvartal, årsniveau
Tidshorisont
Spot
Valutaprognose
USD/DKK
Terminskurs
Styringsrenteprognose
Markedsforventninger
698,7 (715,7)
-
0,50-0,75 % (0,50-0,75 %)
-
3 måneder
695-730 (709-746)
695,7
0,75-1,00 % (0,75-1,00 %)
0,75 %
6 måneder
709-746 (723-761)
692,1
1,00-1,25 % (1,00-1,25 %)
0,95 %
12 måneder
730-769 (745-785)
683,9
1,50-1,75 % (1,50-1,75 %)
1,25 %
Tallene i parentes angiver skønnene i seneste udgave af Valutaudsigten. Kurser er opdateret kl. 14.00.
Denne analyse er udarbejdet af:
Jacob Graven
cheføkonom
tlf. +45 74 37 37 37
[email protected]
sydbank.dk
Makroøkonomisk analyse
1/3
USD/DKK
Dollaren har i de seneste
uger svinget omkring 7
kroner. Vi forventer, at
flere renteforhøjelser i USA
i det kommende år vil
styrke dollaren.
Industritillidsindeks og
BNP-vækst, procent
kvartal-over-kvartal, årsniveau
De amerikanske virksomheder er blevet mere optimistiske i de seneste måneder. Det kan sammen
med lempelig finanspolitik
løfte væksten i amerikansk
økonomi i det kommende
år.
BNP
Tillid (højre)
Arbejdsløshed, procent
Arbejdsløsheden er faldet
til under 5 procent. Det er
det laveste niveau i over 9
år og er tæt på fuld beskæftigelse.
Inflation (PCE) og lønstigninger, procent årover-år
Løn- og prisstigningerne
er på vej op, men er fortsat beherskede. Det sikrer,
at Fed foreløbig kun hæver renten forsigtigt. Lemper Trump finanspolitikken
markant, kan løn- og prisstigningerne tage til og
tvinge Fed til at hæve renten kraftigt.
sydbank.dk
Makroøkonomisk analyse
2/3
Faktisk inflation
Lønstigning
Inflation ekskl. energi og fødevarer
Dette materiale henvender sig til Sydbanks kunder og må ikke uden bankens udtrykkelige samtykke offentliggøres eller distribueres videre. Materialet er udarbejdet
på grundlag af informationer fra kilder, som Sydbank finder troværdige. Sydbank påtager sig dog intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller
beregningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger.
Eventuelle anbefalinger i materialet er udtryk for bankens forventninger på grundlag af markedsmæssige forhold, men er ikke baseret på fundamentale analytiske
forhold. Materialet kan ikke alene danne grundlag for investeringsbeslutninger, men kan medtages i forbindelse med rådgivning i Sydbank, hvor tillige kunders individuelle forhold skal indgå.
Investering er forbundet med risikoen for økonomisk tab. Hverken historiske afkast og kursudvikling eller prognoser for fremtiden i materialet kan anvendes som
pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Et afkast og/eller en kursudvikling som beskrevet i dette materiale kan blive negativ. Hvor oplysningerne er
baseret på bruttoafkast, vil gebyrer, provisioner og andre omkostninger kunne medføre, at afkastet bliver lavere end anført i materialet. Hvor materialet oplyser om
den skattemæssige behandling af en disposition, er det med forbehold for, at den skattemæssige behandling altid afhænger af den enkelte kundes individuelle situation og at reglerne i øvrigt kan ændre sig fremover. Hvis det finansielle instrument handles i en anden valuta end danske kroner, er der endvidere en risiko for, at
valutakursudsving kan medføre højere eller lavere afkast.
Denne publikation er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge finansielle instrumenter.
Banken kan forinden udbredelsen af materialet have handlet på baggrund af dette.
Sydbank fraskriver sig ethvert ansvar for tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af materialet.
Sydbank A/S, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa, cvr. 12626509 er under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, DK-2100 København Ø.
Seneste valutaudsigter kan findes her:
http://www.sydbank.dk/investering/nyheder/publikationer/pub?type=Makro%C3%B8konomi+og+valutaudsigter&category=Valutaudsigten+-+USA
sydbank.dk
Makroøkonomisk analyse
3/3