Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17
(Omtryk - 08-03-2017 - Ændring af dato for politisk drøftelse og betænkningsafgivelse) L 117 Bilag 3
Offentligt
Uddannelses- og Forskningsudvalget
Til:
Dato:
Udvalgets medlemmer
8. februar 2017
L 117
Forslag til lov om videnskabelig uredelighed m.v.
Af uddannelses- og forskningsministeren (Søren Pind (V))
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
Frist for spørgsmål
Frist for svar
Frist for ændringsforslag
Politisk drøftelse
Frist for politiske bemærkninger
Betænkning
Med venlig hilsen
Iben Bryld Gaardmand
udvalgssekretær
20.02.2017
27.02.2017
03.03.2017
21.03.2017
13.03.2017
21.03.2017