modulkursus-februar-2017-program

Sydvestjyske Arkiver
SVA
Program
Modulkursus 3 – Modtagelse, håndtering og registrering af
billeder
Dato og tid: Tirsdag den 21. februar og tirsdag den 28. februar 2017 kl. 10.00-16.00
Sted:
Helle-hallen, Vrenderupvej 40, 6818 Årre
Undervisere: Jørgen Dieckmann Rasmussen (arkivchef), Lars Hyldahl Brockhoff (arkivar) og Torben
Meyer (fotograf) – alle Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Pris:
500 kr. for medlemmer af SVA for begge dage. (600 kr. for ikke-medlemmer).
I prisen er inkluderet fuld forplejning
Tilmelding: [email protected] - Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 7. februar 2017.
Kursets indhold:
DAG 1 - Tirsdag den 21. februar:
BILLEDTYPER OG OPHAVSRET
- Digitale billeder (skanning, formater, billedopløsning, bevaring m.m.)
- Gennemgang af forskellige billedtyper
- Opbevaring og kassation
- Anvendelse og ophavsret
DAG 2 – Tirsdag den 28. februar:
REGISTRERING AF BILLEDER
- Kort om fotografiets historie
- Modtagelse af billeder
- Klausuleringsregler
- Billedregistrering (beskrivelse, datering, henvisninger)
Hvad er et modulkursus?
SLA arkivmedarbejderuddannelse består af 6 moduler (Modul 0-5). Uddannelsen er obligatorisk for
alle arkivledere tiltrådt efter den 1. januar 2007, men er også åben og relevant for øvrige
arkivmedarbejdere. SLA udsteder kursusbevis for hvert fuldført modul. Det er lige meget i hvilke
rækkefølge modulkurserne tages. Se mere om moduluddannelsen på SLAs hjemmeside
www.danskearkiver.dk