PRIJAVNICA ZA ČLANSTVO V STRELSKI KLUB MARIBOR

STRELSKI KLUB MARIBOR
Gorkega 30
2000 Maribor
tel. +386 40 55 62 01
Davčna številka 83957499
TRR NKBM 0417-3000 1325 020
www.skmaribor.com
PRIJAVNICA ZA ČLANSTVO V STRELSKI KLUB MARIBOR
Spodaj podpisani- a ________________________________________ želim postati član
strelskega kluba Maribor. Seznanjen sem s pravili in jih sprejemam.
Prijavi prilagam osebne podatke, ki se lahko uporabljajo izključno za potrebe društva.
EMŠO_________________________________________________________________
IME IN PRIIMEK_______________________________________________________
NASLOV______________________________________________________________
POŠTA________________________________________________________________
DATUM, KRAJ ROJSTVA________________________________________________
ŠTEVILKA OSEBNEGA DOKUMENTA(os. izkaznica,vozniško dovoljenje,potni list )
______________________________________________________________________
IZDANEGA OD_____________________DNE_______________________________
DRŽAVLJAN REPUBLIKE SLOVENIJE____________________________________
TEL/GSM________________________E-POŠTA_____________________________
V MARIBORU, DNE
PODPIS
____________________
___________________
Po sprejetem sporočilu o sprejemu v članstvo, nam dostavite:
- 1 sliko
Plačilo članarine bo razvidno na TRR kluba.
- članarine za nove člane 110,00 evrov za tekoče leto 2017
- v članarini je zajeta uporaba osnovnih sredstev (pištola, revolver in strelišče )
Za študente in dijake je članarina 80,00 evrov.